Gasilska poveljstva občin

Za zagotavljanje pripravljenosti in usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v občini se ustanovi GPO.

GPO sestavljajo: gasilski poveljnik občine, namestnik gasilskega poveljnika občine, gasilski podpoveljnik občine ter poveljniki prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot oziroma gasilskih sektorjev na območju ene občine. V Območni gasilski zvezi imamo pet gasilskih poveljstev občin:

GPO Cirkulane

GPO (Gasilsko Poveljstvo Občine Cirkulane). Ker je v Občini Cirkulane samo eno PGD, predstavlja GPO Cirkulane , PGD Cirkulane (2).

Grb GPO Cirkulane Poveljnik GPO Namestnik GPO Podpoveljnik GPO
Ivan Tetičkovič Peter Kelc Igor Kelc
Ivan TETIČKOVIČ Peter KELC Igor KELC

PGD Cirkulane

Grb PGD Cirkulane Anton KOKOT PREDSEDNIK
Anton KOKOT
Gasilski dom Cirkulane Ustanovljeno 1942
Cirkulane 59, 2282 Cirkulane
Kategorija PGD: 2
Tehnika: GVC 16/25 in GV-1
Ivan Tetičkovič POVELJNIK
Ivan TETIČKOVIČ

GPO Hajdina

GPO (Gasilsko Poveljstvo Občine Hajdina) združuje pet prostovoljnih gasilskih društev. To so: PGD Draženci (1), Gerečja vas (2), Hajdina (3), Hajdoše (2) in Slovenja vas (1).

Grb GPO Hajdina Poveljnik GPO Namestnik GPO Podpoveljnik GPO
Ivan Brodnjak Ignac Skaza Iztok Ogrizek
Ivan BRODNJAK Ignac SKAZA Iztok OGRIZEK

PGD Draženci

Grb PGD Draženci Aleksander JAGARINEC PREDSEDNIK
Aleksander JAGARINEC
Gasilski dom Draženci Ustanovljeno 1986
Draženci 74/b, 2288 Hajdina
Kategorija PGD: 1
Tehnika: GV-1
Aleš DREVENŠEK POVELJNIK
Aleš DREVENŠEK

PGD Gerečja vas

Grb PGD Gerečja vas Rado KAISERSBERGER PREDSEDNIK
Rado KAISERSBERGER
Gasilski dom Gerečja vas Ustanovljeno 1931
Gerečja vas 14/a, 2288 Hajdina
Kategorija PGD: 2
Tehnika: GVM, GVC 16/25
Uroš PAVEO POVELJNIK
Uroš PAVEO

PGD Hajdina

Grb PGD Hajdina Emil Ogrizek ml. PREDSEDNIK
Emil Ogrizek ml.
Gasilski dom Hajdina Ustanovljeno 1912
Sp. Hajdina 62/a, 2288 Hajdina
Kategorija PGD: 3
Tehnika: GVM-1, GVC 24/50,
GVC 15/25
Zlatko HORVAT POVELJNIK
Zlatko HORVAT

PGD Hajdoše

Grb PGD Hajdoše Stane ŽUMER PREDSEDNIK
Davorin VIDOVIČ
Gasilski dom Hajdoše Ustanovljeno 1954
Hajdoše 41/b, 2288 Hajdina
Kategorija PGD: 2
Tehnika: GVM-1, GV-1, GVC 16/25
Stane ŽUMER POVELJNIK
Stane ŽUMER

PGD Slovenja vas

Grb PGD Slovenja vas Dragica VEGELJ PREDSEDNIK
Dragica VEGELJ
Gasilski dom Slovenja vas Ustanovljeno 1971
Slovenja vas 56/a, 2288 Hajdina
Kategorija PGD: 1
Tehnika: GV-1
Maksimiljan ZUPANIČ POVELJNIK
Maksimiljan ZUPANIČ

GPO Markovci

(Gasilsko Poveljstvo Občine Markovci) združuje osem prostovoljnih gasilskih društev. To so: PGD Borovci (1), Bukovci (3), Markovci (1), Nova vas (1), Prvenci-Strelci (1), Stojnci (1), Sobetinci (1) in Zabovci (1).

Grb GPO Markovci Poveljnik GPO Namestnik GPO Podpoveljnik GPO
Igor Ambrož Jernej Liponik Uroš Mohorko Meglič
Igor Ambrož Jernej Liponik Uroš Mohorko Meglič

PGD Borovci

Grb PGD Borovci Peter MATJAŠIČ PREDSEDNIK
Peter MATJAŠIČ
Gasilski dom Borovci Ustanovljeno 1946
Borovci 13, 2281 Markovci
Kategorija PGD: 1
Tehnika: GV-1
Marjan MISLOVIČ POVELJNIK
Marjan MISLOVIČ

PGD Bukovci

Grb PGD Bukovci Peter MAJCEN PREDSEDNIK
Peter MAJCEN
Gasilski dom Bukovci Ustanovljeno 1910
Bukovci 103/c, 2281 Markovci
Kategorija PGD: 3
Tehnika: GVM, GVC 16/25 in GVC 16/30
Janko FIŠINGER POVELJNIK
Janko FIŠINGER

PGD Markovci

Grb PGD Markovci Franc PRELOG PREDSEDNIK
Franc PRELOG
Gasilski dom Markovci Ustanovljeno 1923
Markovci 59, 2281 Markovci
Kategorija PGD: 1
Tehnika: GVM in GVC 16/25
Peter VRTAČNIK POVELJNIK
Peter VRTAČNIK

PGD Nova vas pri Markovcih

Grb PGD Nova vas Marko KEKEC PREDSEDNIK
Marko KEKEC
Gasilski dom Nova vas Ustanovljeno leta 1923
Nova vas 43, 2281 Markovci
Kategorija PGD: 1
Tehnika: GV-1
Andrej KEKEC POVELJNIK
Andrej KEKEC

PGD Prvenci-Strelci

Grb PGD Prvenci-Strelci Denis METLIČAR PREDSEDNIK
Denis METLIČAR
Gasilski dom Prvenci Ustanovljeno leta 1984
Prvenci 9/a, 2281 Markovci
Kategorija PGD: 1
Tehnika: GVC-16/25, GVM-1
Franc MEŠKO POVELJNIK
Franc MEŠKO

PGD Sobetinci

Grb PGD Sobetinci Matej PROSNEJAK PREDSEDNIK
Matej PROSENJAK
Gasilski dom Sobetinci Ustanovljeno leta 1948
Sobetinci 37, 2281 Markovci
Kategorija PGD: 1
Tehnika: GV-1
Marjan BEZJAK POVELJNIK
Marjan BEZJAK

PGD Stojnci

Grb PGD Stojnci Dejan ZEMLJARIČ PREDSEDNIK
Dejan ZEMLJARIČ
Gasilski dom Stojnci Ustanovljeno leta 1923
Stojnci 60/a, 2281 Markovci
Kategorija PGD: 1
Tehnika: GV-1
Aleš LENART POVELJNIK
Aleš LENART

PGD Zabovci

Grb PGD Zabovci Ivan FIJAN PREDSEDNIK
Ivan FIJAN
Gasilski dom Zabovci Ustanovljeno leta 1927
Zabovci 30, 2281 Markovci
Kategorija PGD: 1
Tehnika: GV-V1
Matej CIMERMAN POVELJNIK
Matej CIMERMAN

GPO Ptuj

(Gasilsko Poveljstvo mestne Občine Ptuj) združuje devet prostovoljnih gasilskih društev, od tega je eno v industriji. To so: PGD Grajena (3), Kicar (1), Pacinje (1), Podvinci (2), Ptuj (4), Sp. Velovlek (1), Spuhlja (2), Turnišče (2) in Železničar (2).

Grb GPO Ptuj Poveljnik GPO Namestnik GPO Podpoveljnik GPO
Branko Lah Primož Korošak Robert Horvat
Branko Lah Primož Korošak Robert Horvat

PGD Grajena

Grb PGD Grajena Bostjan BREG PREDSEDNIK
Bostjan BREG
Gasilski dom Zabovci Ustanovljeno leta 1957
Grajena 50/a, 2250 Ptuj
Kategorija PGD: 3
Tehnika: GVM-1, GVC 16/25,
GVC 24/50
Silvo PLANEC POVELJNIK
Silvo PLANEC

PGD Kicar

Grb PGD Kicar Srečko HERGA PREDSEDNIK
Srečko HERGA
Gasilski dom Kicar Ustanovljeno leta 1973
Kicar 80/a, 2250 Ptuj
Kategorija PGD: 1
Tehnika: GV-V1
Dušan VOJSK POVELJNIK
Dušan VOJSK

PGD Pacinje

Grb PGD Pacinje Stane BRUMEN PREDSEDNIK
Stane BRUMEN
Gasilski dom Pacinje Ustanovljeno leta 1935
Pacinje 5, 2250 Ptuj
Kategorija PGD: 1
Tehnika: GV-V1
Janez KOKOL POVELJNIK
Janez KOKOL

PGD Podvinci

Grb PGD Podvinci Franc ČUČEK PREDSEDNIK
Franc ČUČEK
Gasilski dom Podvinci Ustanovljeno 1947
Podvinci 13/a, 2250 Ptuj
Kategorija: 2
Tehnika: GVC 16/25 in GVM-1
Primož STOČKO POVELJNIK
Primož STOČKO

PGD Ptuj

Grb PGD Ptuj Edvard PUŠNIK PREDSEDNIK
Edvard PUŠNIK
Gasilski dom Ptuj Ustanovljeno 1870
Natašina pot 1, 2250 Ptuj
Kategorija: 4
Tehnika:
http://www.pgd-ptuj.si/
Primož KOROŠAK POVELJNIK
Primož KOROŠAK

PGD Sp. Velovlek

Grb PGD Sp. Velovlek Borut KOSAR PREDSEDNIK
Borut KOSAR
Gasilski dom Sp. Velovlek Ustanovljeno 1948
Sp. Velovlek 30/a
Kategorija: 1
Tehnika: GV-1 in GVM-1
http://www.pgd-spvelovlek.org
Anton KRAMBERGER POVELJNIK
Anton KRAMBERGER

PGD Spuhlja

Grb PGD Spuhlja Silvo ČEH PREDSEDNIK
Silvo ČEH
Gasilski dom Spuhlja Ustanovljeno 1928
Spuhlja 12/a, 2250 Ptuj
Kategorija: 2
Tehnika: GVC 16/25 in GVM-1
Tone ZELENIK POVELJNIK
Tone ZELENIK

PGD Turnišče

Grb PGD Turnišče Aleš ČEPEK PREDSEDNIK
Aleš ČEPEK
Gasilski dom Turnišče Ustanovljeno 1980
Selska c. 2, 2250 Ptuj
Kategorija: 2
Tehnika: GVC 16/25 in GVM-1
Boris VEGAN POVELJNIK
Boris VEGAN

PGD Železničar

Grb PGD Zeležničar Janez VIDOVIČ PREDSEDNIK
Janez VIDOVIČ
Ustanovljeno 1911
Osojnikova 6, 2250 Ptuj
Kategorija: 2
Tehnika: GV-1
Marjan VEIS POVELJNIK
Marjan VEIS

GPO Zavrč

GPO (Gasilsko Poveljstvo Občine Zavrč). Ker je v Občini Zavrč samo eno PGD, predstavlja GPO Zavrč, PGD Zavrč (2).

Grb GPO Zavrč Poveljnik GPO Namestnik GPO Podpoveljnik GPO
Damjan Brlek Borut Kelc Emil Kočevar
Damjan Brlek Borut Kelc Emil Kočevar

PGD Zavrč

Grb PGD Zavrč Kristijan LORBEK PREDSEDNIK
Kristijnan LORBEK
Gasilski dom Zabovci Ustanovljeno 1947
Goričak 1, 2283 Zavrč
Kategorija PGD: 2
Tehnika: GVC 16/25 in GVM-1
Damjan BRLEK POVELJNIK
Damjan BRLEK


Zadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
GSM: 051 254 947

gz@ogz-ptuj.si