Območna gasilska zveza Ptuj, OGZ Ptuj

Tretje leto delovanja spletne strani OGZ Ptuj

Objavljeno: 29.08.2019 20:37

29.8.2019 mineva tri leta od prve objave dogodka na spletni strani Območne gasilke zveze Ptuj. Prvi dogodek je bil objavljen iz 12. tabora mladine, ki je bil na Zavrču, 29.8.2016.

V času od 29.8.2018 pa do 28.8.2019 smo poročali o 26. dogodkih, ki so bili vezani na delovanje Območne gasilke zveze Ptuj in PGD, ki so članice OGZ Ptuj. Spletna stran je sestavljena iz osmih poglavij.

V prvem poglavju (Novice) predstavljamo dogodek, ki se je zgodil v nekem terminu. Zabeležimo čas in namen in kaj se je dejansko na samem dogodku dogajalo. V galeriji slik pa še objavimo fotografije.

V drugem poglavju (Dogodki) je koledar. V njem zabeležimo v naprej napovedane dogodke, ki jih planirajo in napovejo naše PGD in dogodke, ki so v programu OGZ Ptuj, regijskega sveta in GZS. V enem letu smo zabeležili 234 planiranih dogodkov.

V tretjem poglavju (Zgodovina) smo predstavili nastanek Gasilske zveze Mestne občine Ptuj, ki je predhodnica Območne gasilske zveze Ptuj in naslednica Občinske gasilske zveze Ptuj.

V četrtem poglavju (Organi zveze) predstavljamo organiziranost zveze po posameznih obdobjih (mandatih) in njihove člane s konkretnimi zadolžitvami ter trajanje mandatov.

V petem poglavju (GPO) predstavljamo gasilska poveljstva občin načelu z občinskim poveljnikom, njegovim namestnikom in podpoveljnikom. Nadalje predstavljamo PGD v gasilskih poveljstvih s pripadajočim znakom pripadnosti, predsednikom in poveljnikom, fotografijo gasilskega doma in seznamom gasilskih vozil.

V šestem poglavju ( Arhiv) shranjujemo objave novic, ki so zabeležene po datumu dogodka.

V sedmem poglavju (Fotogalerije) shranjujemo fotografije, ki so bile posnete na samih dogodkih.

V osmem poglavju (Kontakt) so podatki s telefonskimi številkami OGZ Ptuj, številka faxa, naslov spletne strani in elektronski naslov.Vse najboljše za tretji rojstni dan, spletni strani OGZ Ptuj.Zadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
GSM: 051 254 947

gz@ogz-ptuj.si