Območna gasilska zveza Ptuj, OGZ Ptuj

Jesenski operativni pregledi društev

Objavljeno: 18.10.2019 18:25

Območna gasilska zveza Ptuj v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti izvaja jesenske preglede društev, ki so sestavni del izobraževalnih programov.

Letošnji pregledi so se izvajali po občinskih poveljstvih v treh sklopih. V prvem sklopu smo preverjali oz. ponavljali standardne operativne postopke pri gašenju notranjih prostorov z uporabo izolirnih dihalnih aparatov. Napadalci, ki so vstopali v notranje zadimljene prostore, so morali biti primerno opremljeni z osebno zaščitno opremo, uporabljali so še drugo opremo, ki je potrebna pri teh napadih in postopati v skladu z gasilsko taktiko.

V drugem delu so gasilci gradili protipoplavne nasipe, ki bi bili potrebni v primeru poplav. Na deponijah s peskom so polnili vreče in jih v skladu z navodili inštruktorjev vgrajevali v že omenjene nasipe. Nato so se vreče ponovno izpraznile in pripravile za morebitno posredovanje.

V tretjem sklopu komisije, ki jih imenujejo občinski poveljniki pregledujejo garaže in orodišča gasilskih društev. Ugotavljajo, ali so na voljo dokumenti, ki izkazujejo stanje opreme, vaj, interevencij in usposobljenosti operativnih gasilcev.

FotogalerijaZadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
GSM: 051 254 947

gz@ogz-ptuj.si