Območna gasilska zveza Ptuj, OGZ Ptuj

OGZ Ptuj stopila v šesti mandat delovanja

Objavljeno: 13.10.2021 19:07

8.10.2021 je Območna gasilska zveza Ptuj izvedla 26. redno skupščino, ki je bila ob enem tudi volilna skupščina. Žal tokrat brez gostov in brez kulturnega programa.

Po uvodnih besedah predsednika zveze Marjana Megliča, je vodenje skupščine prevzelo tričlansko delovno predsedstvo, kateremu je predsedoval Janez Liponik.

Delegati so za skupščino prejeli zajetno gradivo z vsemi potrebnimi vsebinami. Predsednik in poveljnik pa sta še podala povzetek le teh. Poročila so bila v kompletu tudi potrjena s strani delegatov.

Po poročilu nadzornega odbora in verifikacijske komisije je sledila dopolnitev statuta in razrešnica dosedanjim članom organov zveze. Predsednik volilne komisije Igor Ambrož je izžrebal vrstni red kandidatov na volilnih lističih. Delegati pa so za novega predsednika izvolili Edvarda Pušnika in poveljnika Uroša Paveo. Nato je predsednik delovnega predsedstva prečital še ostale člane organov, ki so že bili izvoljeni po gasilskih poveljstvih občin.

Edvard Pušnik je za svojega namestnika imenoval Emila Ogrizka, poveljnik zveze Uroš pave pa Jerneja Liponika. Na konstitutivni seji organov, ki je predvidena med 25. in 28.10. bodo še v organe imenovani ostali izvoljeni člani. Predsednik in poveljnik še predstavita program dela za leto 2021, ki pa se počasi bliža koncu.

Regijski poveljnik Dušan Vižintin še podeli zaslužnim članom zveze gasilska odlikovanja regije v skladu s Pravilnikom o gasilskih priznanjih in odlikovanjih Podravske regije. Prejeli so jih: Marjan Mglič za 15 letno vodenje zveze, Zvonko Glažar za 18 letno vodenje poveljstva zveze, Branko Lah za 27 letno vodenje gasilskega poveljstva občine, Marica Mlakar za 20 letno vodenje članic v zvezi in regiji in Janez Liponik za dva mandata vodenja regijskega poveljstva in en mandat vodenja Sveta Podravske regije.

Skupščine sta se udeležila mag. Janez Merc v imenu MO Ptuj in podžupan občine Markovci Franc Kostanjevec. Vabljeni so bili še vsi bivši podpoveljniki, predsedniki in podpredsedniki zveze, od katerih sta se udeležila Peter Vajnbeger in Dušan Vojsk.

FotogalerijaZadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1A
2250 Ptuj

GSM: 051 254 947 - Anton Kuhar Bombek

gz@ogz-ptuj.si