Območna gasilska zveza Ptuj, OGZ Ptuj

Posvet s predsedniki in poveljniki PGD

Objavljeno: 22.11.2017 21:00

22.11.2017 smo organizirali posvet z vodstvi PGD na temo finančnega poslovanja PGD in pripravah na XVII. kongres GZS, ki bo 18. in 19. maja 2018 na Ptuju.

Na temo finančnega poslovanja so se prisotni seznanili z zakonodajo, ki se direktno tiče poslovanja društev glede na dejavnost, ki jo opravljajo. Seznanjeni so bili tudi z novim zakonom (ZPPDFT-1), ki je bil sprejet 19. 11. 2017. V register dejanskih lastnikov moramo vpisati podatke o dejanskih lastnikih. Glede na to, da smo društvo, ki nima lastnikov kot takih, nas zanima, katere podatke moramo vpisati v Register dejanskih lastnikov. Rok je 19.1.2018. Vpiše se zakoniti zastopnik društva. Predstavitev je pripravila Maja Kosi, članica UO OGZ Ptuj.

Na temo kongresa smo se seznanili s samim konceptom kongresa in kje bomo sodelovali kot soorganizator oz, kot gostitelj kongresa. Predsednik zveze Marjan Meglič je povabil oz. zaprosil društva za pomoč pri redarski službi, postavitvi šotora, pogostitvah, pripravi parade in pospravljanju na koncu prireditve. Predstavitev je pripravil Janez Liponik, tajnik GZ. Posveta se je udeležilo 49 udeležencev. Dve društvi nista bili prisotni.

Finančno poslovanje v društvu
XVII. kongres GZS
FotogalerijaZadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
GSM: 051 254 947

gz@ogz-ptuj.si