Območna gasilska zveza Ptuj, OGZ Ptuj

Pisanje ZBORNIKA bivše OGZ Ptuj in GZ na širšem Ptujskem področju

Objavljeno: 06.10.2016 00:00

6.10.2016 smo po dogovoru s predsedniki GZ, ki so nastale iz bivše OGZ Ptuj, izvedli enourni posvet v zvezi z zbornikom "Skupnih 60 let"

V enourni predstavitvi je Janez Liponik predstavil gradivo s prejšnjega posveta, na katerem sta Vili Tomat in Florijan Jančič podala smernice za pisanje kronik PGD in GZ. Posveta se je od 70 povabljenih udeležilo 27 slušateljev, kar ni niti polovica vse povabljenih.

Prisotni so si razen izvlečka gradiva prejšnjih delavnic, ogledali primer kronike Območne gasilske zveze Ptuj in PGD Markovci. Primera sta objavljena na spletni strani OGZ Ptuj.

Skupni zbornik, ki bi ga naj izdali konca februarja 2017 bi naj predvidoma imel 635 strani. Podana je bila tudi tabela, koliko strani bi naj pripadalo na posamezno PGD in GZ. Število strani omejuje zgornjo mejo, ni pa obvezno, da društva in zveze dosežejo to vrednost (pri pisanju je treba biti realen).

Roki do izdaje zbornika:
1. do 6.11.2016 – GZ in PGD pripravijo gradivo v »surovi obliki« (tekst napisan v višin 12 pik, Calibri pisva brez določenih robov in urejanja teksta, slike, in druge priloge v formatu JPG, tabele v Exel formatu)
2. do 6.12.2016 – popravek tekstov, ki ga bo predlagal lektor in dopolnitev gradiva s strani PGD in GZ.
3. 6.1.2017 – izdelan predlog za tiskanje zbornika
4. Konec februarja 2017 - izdaja zbornika

Podatki za izdajo zbornika:
1. Oblikovanje zbornika
2. Velikost formata: 297 x 230 mm
3. Število strani caa 635 barvni tisk 4/4, 115 gr. papir premazni mat
4. Naklada 300 izvodov in druga varianta 500 izvodov
5. Vezava: šivano, trda vezava
6. Ovitek: Trdi 135 gr premazni mat, plastificiran

Rok prevzema 28.2.2017

Slika 1: Prisotni so se seznanili z gradivom prejšnjih delavnic in si ogledali dva primera kronike. En primer GZ in en primer PGD.

Kronika - Tomat Vili
Kronika - vzorec PGD
Kronika - vzorec GZZadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
GSM: 051 254 947

gz@ogz-ptuj.si