Območna gasilska zveza Ptuj, OGZ Ptuj

Člani predsedstva in poveljstva Gasilske zveze mestne občine Ptuj 24.8.1996 - 31.3.2001

Edvard Kozel
Predsednik
Edvard KOZEL
13.6.1999
grb
Janez Liponik
Poveljnik
Janez LIPONIK
(strokovni delavec zveze)
Marjan BEZJAK
Tajnik do 18.3.2000
Podpredsednik od 18.3.2000
Marjan Bezjak
Anton BELE
Tajnik od 18.3.2000
Anton BELE
Franci VOGRINEC
Podpr. do 18.3.2000
Predsednik od 18.3.2000
Franci VOGRINEC
grb
Jože PAVLINEK
Podpoveljnik
Jože PAVLINEK
Ivan GRAHL
Podpoveljnik
Ivan GRAHL
Jože MAJERHOFER
Član odgovoren
za mladino
Jože MAJERHOFER
Janez MARKOVIČ
Član odgovoren
za veterane
Janez MARKOVIČ
Jože PIHLER
Član odgovoren
za odlikovanja
Jože PIHLER
Franc KLEMEN
Poveljnik OP
Hajdina
Franc KLEMEN
Branko LAH
Poveljnik OP
Ptuj
Branko LAH
Martin ZAMUDA
Poveljnik OP
Markovci
Martin ZAMUDA
Franc PANIKVAR
Član odgovoren
za članice
Franc PANIKVAR
Marjan HAMERŠAK
Član odgovoren
za ZG gasilstva
Marjan HAMERŠAK
Branko KOSTANJEVEC
Član odgovoren
za analize
Branko
KOSTANJEVEC
Janez ŽUMER
Član odgovoren
za sodnike
Janez ŽUMER
Marjan MEGLIČ
Član odgovoren
za prvo pomoč
Marjan MEGLIČ
Jože VAUPOTIČ
Član odgovoren
za IDA in RZ
Jože VAUPOTIČ
Janez ČUČEK
Član odgovoren
za Vulkan
Janez ČUČEK
grb
Ivan PAHOLE
Član odgovoren
za gasilsko tehniko
Ivan PAHOLE
Rudi TOPOLOVEC
Član odgovoren
za nevarne snovi
Rudi TOPOLOVEC

Člani upravnih odborov v predhodnih mandatih:Zadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
GSM: 051 254 947

gz@ogz-ptuj.si