Območna gasilska zveza Ptuj, OGZ Ptuj

Člani predsedstva in poveljstva Gasilske zveze mestne občine Ptuj 31.3.2001 - 28.4.2006

Franci VOGRINEC
Predsednik
Franci VOGRINEC
grb
Janez Liponik
Poveljnik
Janez LIPONIK
21.3.2001 - 25.6.2003
Anton BELE
Tajnik
Anton BELE
Marjan BEZJAK
Podpredsednik
Marjan Bezjak
grb
Zvonko GLAŽAR
Podpoveljnik
31.3.2001 - 25.6.2003
Poveljnik
25.6.2003 - 28.4.2006
Zvonko GLAŽAR
Ivan GRAHL
Podpoveljnik
Ivan GRAHL
Marjan MEGLIČ
Podpoveljnik
25.3.2003 - 28.4.2006
Marjan MEGLIČ
Marjan HAMERŠAK
Član odgovoren
za analize
Marjan HAMERŠAK
Janez MARKOVIČ
Član odgovoren
za veterane
Janez MARKOVIČ
Franc PANIKVAR
Član odgovoren
za odlikovanja
Franc PANIKVAR
Janko MERC
Poveljnik OP
Hajdina
Janko MERC
Branko LAH
Poveljnik OP
Ptuj
Branko LAH
Marjan MISLOVIČ
Poveljnik OP
Markovci
Marjan MISLOVIČ
Branko SKOK
Poveljnik OP
Zavrč
Branko SKOK
Marica MLAKAR
Članica odgovorna
za članice
Marica MLAKAR
Jože MAJERHOFER
Član odgovoren
za ZG gasilstva
Jože MAJERHOFER
Branko KOSTANJEVEC
Član odgovoren
za pravne zadeve
Branko KOSTANJEVEC
Frenk VRBNJAK
Član odgovoren
za gasilsko tehniko
Frenk VRBNJAK
Rudi TOPOLOVEC
Član odgovoren
za nevarne snovi
Rudi TOPOLOVEC
Ivan GOLOB
Član odgovoren
za sodnike
Ivan GOLOB
Janez ČUČEK
Član odgovoren
za Vulkan
Janez ČUČEK
grb
grb
grb
Zlatka KNEZ
Članica odgovorna
za prvo pomoč
Zlatka KNEZ
25.3.2000 - 25.5.2006
Edvard RIŽNER
Član odgovoren
za dihalne naprave
Edvard RIŽNER
Dušan VOJSK
Član odgovoren
za izobraževanje
Dušan VOJSK

Člani upravnih odborov v predhodnih mandatih:Zadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1A
2250 Ptuj

GSM: 051 254 947 - Anton Kuhar Bombek

gz@ogz-ptuj.si