14. kviz gasilske mladine OGZ Ptuj

Objavljeno: 24.02.2019 18:19

24.2.2019 je Območna gasilska zveza Ptuj izvedla že 14. kviz mladine po vrsti. Gostujoča gasilska zveza je bila GZ Gorišnica. Sodelovalo je 48 ekip v vseh treh kategorijah.

V dobrem vzdušju in ob budnimi ter strogimi očmi sodniškega zbora, so se mladi pomerili v pionirski, mladinski in pripravniški konkurenci. Namreč za uvrstitev na regijsko tekmovanje je potrebna uvrstitev vsaj na drugo mesto.

Na samem začetku kviza, sta mlade gasilce nagovorila poveljnik GPO Ptuj Branko Lah in Stanko Vojsk – predsednik GZ Gorišnica.

Pred razglasitvijo rezultatov sta se mladim gasilcem in mentorjem za vzorno delo in obnašanje na kvizu zahvalila še poveljnik OGZ Ptuj in podpoveljnik GZS Zvonko Glažar in poveljnik GZ Gorišnica Davorin Kelenc

Po zaključku tekmovanja so bile prve tri ekipe v vseh konkurencah nagrajene z medaljami. Vsi sodelujoči pa so prejeli priložnostne priponke. Na regijsko tekmovanje sta se uvrstili prvi dve ekipi iz vsake konkurence.

Rezultati OGZ Ptuj
Rezultati GZ Gorišnica
Fotogalerija

Posvet za poveljnike in podpoveljnike PGD

Objavljeno: 12.02.2019 21:18

V sklopu permanentnega izobraževanja, je Poveljstvo Območne gasilke zveze Ptuj za poveljnike in podpoveljnike društev v zvezi pripravilo predavanje na teme Fotovoltaika, električna vozila in Gasilci.

V prvem delu nas je naš član Milan Forstnarič (po stroki dipl. ing elektrotehnike) seznanil z principom delovanja sončnih elektrarn, njihova namestitev in nevarnosti, ki pretijo v primeru požara na njih ali na objektih kjer so postavljene.

V drugem delu predavanj, nas je prav tako naš član Jani Polanec (tudi on po stroki dipl. ing. elektrotehnike) seznanil s trendom naraščanja vozil, ki za pogon uporabljajo električni tok.

Poveljnik zveze Zvonko Glažar je poveljnike in podpoveljnike društev seznanil z aktualnimi informacijami v zvezi z delom gasilske zveze.

Fotogalerija

5. po novoletno srečanje mentorjev mladine

Objavljeno: 04.01.2019 21:19

Tudi v leto 2019 smo kot prvi začeli z delom v mladinski komisiji OGZ Ptuj. V novih društvenih prostorih PGD Stojnci smo izvedli 5. po novoletno srečanje mentorjev OGZ Ptuj. Pregledali smo delo v minulem letu 2018 ter si postavili cilje in naloge v letu 2019. Kot ena izmed večjih gasilskih zvez je le teh veliko. Svoja društva ter mlade gasilce so predstavljali mentorji iz naslednjih društev: Borovci, Bukovci, Gerečja vas, Hajdoše, Markovci, Nova vas, Podvinci, Prvenci-Strelci, Ptuj, Slovenja vas, Spuhlja, Stojnci, Zabovci ter gostje iz GZ Videm in GZ Juršinci . V veliko čast si štejemo tudi obisk predsednice mladine podravske regije tov. Lavre Slatinšek, predsednika OGZ Ptuj Marjana Megliča, poveljnika Zvonka Glažarja ter regijskega poveljnika Dušana Vižintina.

Fotogalerija

Novoletno voščilo

Objavljeno: 24.12.2018 15:18

Spoštovani člani gasilske organizacije, poslovni partnerji in vsi, ki z nami sodelujete!

Čas je, da se Vam zahvalimo za vse storjeno v letu 2018, ki je bilo zelo zahtevno in bogato. V božičnem času in v novem letu 2019 pa vam želimo veliko zdravja, sreče, medsebojnega razumevanja in sodelovanja.

OGZ Ptuj


Voščilo

Sprejem za enote – udeleženke državnega gasilskega tekmovanja

Objavljeno: 18.12.2018 15:13

18.12.2018 je vodstvo Območne gasilske zveze Ptuj pripravilo sprejem za gasilske enote, ki so nastopile na letošnjem državnem gasilskem tekmovanju v Gornji Radgoni.

To so bile enote pionirjev PGD Ptuj in Spuhlja, pionirk iz PGD Stojnci in Bukovci. Člane B je zastopala enota PGD Slovenja vas, starejše gasilce pa PGD Gerečja vas.

V uvodu jih je pozdravil predsednik Območne gasilske zveze Ptuj Marjan Meglič, nato pa še poveljnik zveze in podpoveljnik GZS Zvonko Glažar.

Za zahvalo za uspešno in korektno sodelovanje in zastopanje gasilske zveze na tekmovanju, so enote prejele Priznanje OGZ Ptuj 3. stopnje.

Posnetki iz Radgone
Fotogalerija

Podelitev nazivov Gasilec operativec

Objavljeno: 18.12.2018 15:10

18.12.2018 je na Območni gasilski zvezi Ptuj potekala tradicionalna razglasitev in podelitev nazivov »Gasilec operativec. Tečaj je potekal v skladu s Pravili gasilke službe po programu, ki je bil sprejet leta 2016, odvijal pa se je v letu 2018.

Nazive podeljujemo že nekaj let dan pred dnevom gasilcev Območne gasilke zveze Ptuj, letos pa smo izjemoma podelili v mesecu decembru na Ptuju.

Na letošnji tečaj za Operativnega Gasilca, ki je trajal skupaj 371 ur (od tega 62 ur teorije in 240 ur prakse, ter 69 ur izpitov) so se udeleževali pripravniki iz naše GZ in drugih GZ v regiji. Prijavljenih je bilo 97 kandidatov in od tega jih je uspešno končalo 67 tečajnikov.

Na podelitvi so novim operativnim gasilcem spregovorili predsednik OGZ Ptuj Marjan Meglič, regijski poveljnik Dušan Vižintin in poveljnik OGZ Ptuj ter podpoveljnik GZS Zvonko Glažar. Prisoten je še bil predsednik regijskega sveta Janez Liponik, predavatelji, inštruktorji ter vodstva GZ, katerih kandidati so se udeležili tečaja.

Fotogalerija

Gledališka predstava za gasilski podmladek

Objavljeno: 07.12.2018 15:02

7.12.2018 je mladinska komisija pri UO OGZ Ptuj organizirala za gasilski podmladek gledališko predstavo z naslovom »Pismo skritih želja«, ki jo igrajo mladi gledališčniki - starejša gledališka skupina kulturnega društva Skorba.

Igro si je ogledalo 170 mladih gasilcev, 35 mentorjev in staršev. Po končani gledališki predstavi pa je še najmlajše gasilce obiskal Miklavž, ki jih je obdaril s simboličnimi darili.

Da so se mladi gasilci dobro počutili, so poskrbeli gasilci PGD Hajdoše, gledališka skupina KD Skorba pod vodstvom Renate Gabrovec, Miklavž s spremstvom iz PGD Nova vas ter pekarna Kolamerca iz Bukovcev.

Fotogalerija

Jesenski pregledi društev za leto 2018

Objavljeno: 25.11.2018 18:38

V skladu s predlogom poveljnika in s sklepom poveljstva OGZ Ptuj, je jesenki pregled društev v letu 2018, potekal dinamično pod imenom »Gasilski rally«.

28.10.2018 – GPO Ptuj
4.11.2018 – GPO Hajdina in
25.11.2018 – GPO Markovci, Cirkulane in Zavrč

Po navodilih poveljnika zveze Zvonka Glažarja so društva je sodelovala z vsemi gasilskimi vozili. V vozilih so bili v osebno zaščitno opremo oblečeni operativni gasilci.

Operativna enota se je iz točke na točko premikala po v naprej določeni časovnici. Enota na vsaki točki je uporablja svojo opremo in orodje, razen če je pri opisu delovne točke zapisano drugače.

Poveljnik Gasilskega poveljstva občine (GPO) je bil ooblaščen, da:
- imenuje štiri Prostovoljna gasilska društva, da v svojem požarnem okoliš pripravijo eno izmed delavnih točk, (organizatorji delavne točke),
- imenuje kontrolorje na delavnih točkah,
- izdela časovnico. Čas, ki ga ima enota na eni delavni točki je 30 minut,
- imenuje nadzorno komisijo iz poveljstva OGZ,
- pripravi zaključno poročilo.


Vaje, ki so jih izvajale enote so bile:

1 Točka
Enota I. kategorije:
Črpanje vode iz naravnega vodnega vira s pomočjo MB ali GVC.
Izdelava gasilne pene.

Enote II. in III. kategorije:
Črpanje vode iz naravnega vodnega vira s pomočjo MB ali GVC in potopne črpalke.
Izdelava gasilne pene.

2 Točka
Enota I. kategorije:
Postavitev 3-delne lestve in izvedba napada preko lestve.
Po končanem delu, trije člani izvedejo navezavo (sekire, ročnika in enega izmed tekmovalnih vozlov).

Enote II. in III. kategorije:
Postavitev 3-delne lestve in izvedba napada preko lestve in izvedba dveh zunanjih napadov.
Po končanem delu, štirje člani izvedejo navezavo (sekire, ročnika in dva izmed tekmovalnih vozlov)

(Ustrezna lestev in samo stojalo za navezave sta bili na delavni točki)


3 Točka
Enota I. kategorije:
Preiskovanje prostora (v katerem ne gori) z eno napadalno skupino in z drugo v pripravljenosti. Uporaba termo-kamere.
Nudenje prve pomoči enemu ponesrečencu (zlom, zastrupitev)

Enote II. in III. kategorije:
Preiskovanje prostora (v katerem ne gori) z dvema napadalnima skupinam in z dvema v pripravljenosti. Uporaba termo-kamere.
Nudenje prve pomoči trem ponesrečencem (zlom, zastrupitev, zastoj srca, zunanja krvavitev)

(Ponesrečeni bodo na delavni točki. Organizator delavne točke poskrbi za zatemnitev maske IDA)


4 Točka
a) Spretnost vožnja
Vozilo s posadko se postavi na startno črto. Na znak starterja se odpelje z desnimi kolesi po deski (prednje in zadnje kolo) v dolžini štirih metrov, za tem v slalomu med stožci in naprej proti stojalu z žogo. S sprednjim delom vozila se je potrebno dotakniti stojala - po možnosti tako, da žoga ne pade na tla. Zatem se vzvratno zapelje v boks tako, da je s sprednjim delom vozila v celoti v boksu. Odpeljemo se do stojala, kjer voznik vzame kozarec z vodo s in ga prenese na drugo stojalo. Nato ekipa prevozi cevni mostiček in ob prihodu na cilj ustavi vozilo. Sodelujejo vsa vozila iz enote.

Fotogalerija

Regijski posvet za članice

Objavljeno: 13.11.2018 18:47

13.11.2018 je komisija za delo članic v Podravski regiji organizirala posvet za članice. Iz vseh štirinajstih gasilskih zvez (iz 106 gasilskih društev) se je posveta udeležilo 165 članic.

V dve in pol urnem druženju je regijski poveljnik Dušan Vižintin predstavil navodila za izdelavo operativnega načrta vaje. Članice namreč v večih gasilskih zvezah samostojno izvajajo in vodijo gasilske vaje.

Nato je predsednik regijskega sveta Janez Liponik, predstavil Gasilstvo na Ptujskem od leta 1955 naprej, vse do 1995, ko je bivša ZGD Ptuj razpadla na 9 gasilskih zvez.

V nadaljevanju smo si še ogledali film o XVII. kongresu Gasilke zveze Slovenije, ki je bil na Ptuju 18. in 19.52018. Sledilo je še krajše druženje.

Fotogalerija

20. jubilejno srečanje članov Društva za ohranjanje gasilske dediščine Slovenije

Objavljeno: 10.11.2018 14:52

10. novembra 2018 so se člani Društva za ohranjanje gasilske dediščine Slovenije, zbrali v Prostovoljnem gasilskem društvu Ribnica na že tradicionalnem 20. srečanju.


Od 9.00 do 12.00 ure je potekala izmenjava, prodaja in seznanitev z novimi odkritji na področju gasilskih insignij, opreme in novostmi, ki so jih odkrili člani društva. Srečanja sta se še udeležila predsednik komisije za ZG gasilstva GZ Grosuplje Jože Miklič in župan občine Ribnica g. Jože Levstek.

Po 12.00 uri nam je Janez Puželj predstavil življenjsko pot Ignacija Merharja. Sledila je še malica in pot domov. Naslednje srečanje in skupščina (21. po vrsti) bosta v Metliki nekje konec meseca februarja oz. v začetku marca 2019

Fotogalerija

Zadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
Fax: 02 780 10 11

ogz.ptuj@teleing.com