Zahvala Janezu in Robiju

Objavljeno: 10.11.2021 18:52

Bivši poveljnik GPO Ptuj Branko Lah, se je na 126. redni seji GPO Ptuj zahvalil svojima zvestima sodelavcema mag. Janezu Mercu in Robiju Horvatu za neizmerno pomoč pri uspešnem delu gasilskega poveljstva mestne občine Ptuj.

Mag. Janez Merc, ne da je sodeloval že v prejšnji gasilski zvezi, ampak je Branka Laha spremljal celih 27 let pri njegovem vodenju gasilskega poveljstva. Pomoč mu je nudil pri pripravi srednje in dolgoročnih programih razvoja gasilstva na Ptujskem in še posebej pri realizaciji le teh.

Robi Horvat je bil njegova desna roka, kar se tiče administracije. Skrbno pisani zapisniki in vedno pravočasno dostavljeni na mesto kjer morajo biti je samo ena izmed vrlin, ki ga je krasila vseh 10 let.

Ob tej priložnosti, ki mu je namenil novi poveljnik GPO Primož Korošak, je obema imenovanima izročil praktični darili.

Fotogalerija

OGZ Ptuj stopila v šesti mandat delovanja

Objavljeno: 13.10.2021 19:07

8.10.2021 je Območna gasilska zveza Ptuj izvedla 26. redno skupščino, ki je bila ob enem tudi volilna skupščina. Žal tokrat brez gostov in brez kulturnega programa.

Po uvodnih besedah predsednika zveze Marjana Megliča, je vodenje skupščine prevzelo tričlansko delovno predsedstvo, kateremu je predsedoval Janez Liponik.

Delegati so za skupščino prejeli zajetno gradivo z vsemi potrebnimi vsebinami. Predsednik in poveljnik pa sta še podala povzetek le teh. Poročila so bila v kompletu tudi potrjena s strani delegatov.

Po poročilu nadzornega odbora in verifikacijske komisije je sledila dopolnitev statuta in razrešnica dosedanjim članom organov zveze. Predsednik volilne komisije Igor Ambrož je izžrebal vrstni red kandidatov na volilnih lističih. Delegati pa so za novega predsednika izvolili Edvarda Pušnika in poveljnika Uroša Paveo. Nato je predsednik delovnega predsedstva prečital še ostale člane organov, ki so že bili izvoljeni po gasilskih poveljstvih občin.

Edvard Pušnik je za svojega namestnika imenoval Emila Ogrizka, poveljnik zveze Uroš pave pa Jerneja Liponika. Na konstitutivni seji organov, ki je predvidena med 25. in 28.10. bodo še v organe imenovani ostali izvoljeni člani. Predsednik in poveljnik še predstavita program dela za leto 2021, ki pa se počasi bliža koncu.

Regijski poveljnik Dušan Vižintin še podeli zaslužnim članom zveze gasilska odlikovanja regije v skladu s Pravilnikom o gasilskih priznanjih in odlikovanjih Podravske regije. Prejeli so jih: Marjan Mglič za 15 letno vodenje zveze, Zvonko Glažar za 18 letno vodenje poveljstva zveze, Branko Lah za 27 letno vodenje gasilskega poveljstva občine, Marica Mlakar za 20 letno vodenje članic v zvezi in regiji in Janez Liponik za dva mandata vodenja regijskega poveljstva in en mandat vodenja Sveta Podravske regije.

Skupščine sta se udeležila mag. Janez Merc v imenu MO Ptuj in podžupan občine Markovci Franc Kostanjevec. Vabljeni so bili še vsi bivši podpoveljniki, predsedniki in podpredsedniki zveze, od katerih sta se udeležila Peter Vajnbeger in Dušan Vojsk.

Fotogalerija

Dobrodelna akcija - pomoč za Rudija

Objavljeno: 13.10.2021 18:37

Dragi naši prijatelji!

Pomagajmo našemu Rudiju. Celo življenje se je razdajal za pomoč drugim. Bil je poveljnik PGD Ptuj, član poveljstva OGZ Ptuj, za sabo ima več kot 1500 intervencij, odlikovanj je bil z medaljo za hrabrost, bil je nepogrešljiv gasilski sodnik na naših tekmovanjih.

Žal mu usoda ni naklonjena. Pristal je na invalidskem vozičku in rabi pomoč!
Torej dragi naši kolegi, komu lahko še omagamo, če ne našemu članu?

Letak

Sprejem na MO Ptuj za Branka Laha

Objavljeno: 06.10.2021 18:35

6.10.2021 je županja Mestne občine Ptuj g. Nuška Gajšek pripravila sprejem za Branka Laha, dobitnika nagrade GZS Kipca gasilca.

Prav tako je Mestna občina Ptuj prepoznala Brankov prispevek, v 27 letni gasilski karieri, ki ga je posvetil zaščiti in reševanju. Ob tej priliki mu je županja podelila »Pečat mesta Ptuja z likom Sv. Jurija.

Na svečanost so bila povabljena vsa vodstva PGD iz Gasilskega poveljstva Mestne občine Ptuj in Območna gasilska zveza Ptuj.

O Brankovih vrlinah in dosežkih je najprej spregovorila županja, nato pa se je Branku Lahu v imenu gasilske organizacije zahvali Janez Liponik, član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in predsednik regijskega sveta Podravske regije.

Prireditev je bila obogatena s kulturnim programom. Na koncu se je Branko Lah zahvalil vsem, ki so ga spremljali čez to bogato gasilsko kariero. Bil je sektorski poveljnik, poveljnik gasilskega poveljstva MO Ptuj in nazadnje namestnik poveljnika zveze. Seveda pa to ni vse čemu Branko Lah posveča svoj dragoceni čas.

Fotogalerija

Podelitev spričeval GP in OG

Objavljeno: 10.09.2021 18:29

10.9.2021 je Območna gasilska zveza Ptuj organizirala podelitev spričeval kandidatom, ki so uspešno končali tečaj za Gasilca pripravnika in Operativnega gasilca.

Zraven tečajnikov so na podelitev bili povabljeni vsi inštruktorji, predavatelji, vodstva PGD in GZ, katerih tečajniki so obiskovali tečaj. Tečaja je uspešno končalo 53 pripravnikov in 58 gasilcev

Pripravnike in operativne gasilce je nagovorila predsednik in poveljnik OGZ Ptuj Marjan Meglič in Zvonko Glažar.

Po podelitvi je sledilo fotografiranje in manjša pogostitev.

Fotogalerija

Arhiviranje arhivskega gradiva bivše GZ oz ZGD Ptuj

Objavljeno: 08.03.2021 17:57

8.3.2021 smo opravili še zadnji odbir dokumentarnega gradiva bivše GZ oz. ZGD Ptuj. Iz 57 arhivski škatel je bilo odbrano 13 škatel arhivskega gradiva, ki je ustrezno popisano in pripravljeno za predajo v Pokrajinski arhiv Ptuj. V gradivu sta dve škatli fotografij o dogodkih, o katerih ne vemo kaj veliko. Zato vabljeni zainteresirani na ugotavljanje o katerih dogodkih pričajo fotografije

Odbrano dokumentarno gradivo je bilo popisano in uničeno s pomočjo strokovne delavke arhiva.

Fotogalerija

Rez vinske trte

Objavljeno: 26.02.2021 18:02

26.2.2021 smo opravili rez vinske trte, ki smo jo posadili 14.11.20215. Drugo let smo postavili brajde oz. stebričke. Za trto lepo skrbimo z vsakoletnim rezanjem in vezanjem. Lani je trta prvič obilno rodila. To pričakujemo tudi letos.

26.2.2021 smo opravili rez vinske trte, ki smo jo posadili 14.11.20215. Drugo let smo postavili brajde oz. stebričke. Za trto lepo skrbimo z vsakoletnim rezanjem in vezanjem. Lani je trta prvič obilno rodila. To pričakujemo tudi letos.

Fotogalerija

Tečaj za Operativnega gasilca

Objavljeno: 02.02.2021 17:22

Spoštovani!
17.2.201 pričenjamo s tečaje m za Operativnega gasilca NA DALJAVO.
V prilogi je Temeljni učni program, navodila in urnik.

LP, OGZ Ptuj

Navodila za tečaj na daljavo
Temeljni učni programi
Urnik predavanj
Fotogalerija

Skupna seja vse organov zveze

Objavljeno: 24.06.2020 12:42

Kot je vsak leto običajno, je tudi letos 24.6.2020 potekala skupna seja vseh organov zveze pred napovedanimi dopusti in počitnicami. Udeležba članov je bila bolj skromna, pa vendar le smo se skupaj imeli priložnost pogovoriti o delu, ki nas čaka še v preostanku tega leta.

Res je, da je pandemija Corona virusa močno oklestila naše programe, pa vendar smo dovolj osveščeni, da bi naše delo, ki ne bi bilo v skladu z navodili Inštituta za javno zdravje, lahko naredilo veliko škode ne samo v gasilstvu ampak tudi nasploh.

Sprejeli smo sklep, da tabor mladine, ki bi moral biti 15. po vrsti prestavimo v naslednje leto. Sklep je bil soglasno sprejet. V jesenskem delu leta, pa se bomo lotili priprav na volitve, ki bodo drugo leto.

Fotogalerija

25. redna Skupščina Območne gasilske zveze Ptuj

Objavljeno: 13.06.2020 12:41

V petek, 12.6.2020 je Območna gasilska zveza Ptuj izvedla 25. redno skupščino, ki je bila pod vtisom pandemije Corona virusa.

Tokrat brez kulturnega programa in gostov. Prisotno pa je bilo 21 delegatov in člani organov zveze. Po uvodnih besedah predsednika zveze tov. Marjana Megliča je kot običajno sledilo izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.

Iz poročil, ki so jih podali predsednik zveze, poveljnik zveze in predsednik nadzornega odbora je bilo razvidno, da je zveza tudi v letu po kongresu (2019) bila zelo aktivna in da jen svoje poslanstvo opravila v skladu z načrti in pričakovanji.

Načrte za leto 2020 je bilo težko napovedati v naprej, saj je pandemija, ki je zajela ne samo Slovenijo ampak celi svet, pustila posledice tudi v gasilstvu. Tečaje, ki smo jih pričeli že konec lanskega leta, smo morali 12.marca začasno prekiniti. Po uveljavitvi ukrepov NIJZ pa smo odpovedali tudi vse večje prireditve, kjer bi se zbralo lahko več kot 200 udeležencev.

Predsednik pa je napovedal v jeseni pričetek priprav na volitve, ki se bodo zgodile v naslednjem letu. Pregledali bomo akte zveze in jih če bo potrebno priredili novim potrebam v gasilstvu.

Fotogalerija

Zadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
Fax: 02 780 10 11

ogz.ptuj@teleing.com