Vaja članic požar Slovenja vas 2019

Objavljeno: 12.04.2019 20:08

Vaja se je izvajala ob predpostavki, da je v petek 12. aprila 2019 ob 18.00 uri prišlo do požara na objektu gasilskega doma PGD Slovenja vas. Na objektu je bilo potrebno posredovanje več gasilskih enot, saj se je požar širil iz kletnih prostorov kurilnice na objekt in ostrešje. Zaradi požara objekta je prišlo tudi do travniškega požara, ki ga je potrebno pogasiti z uporabo naravnih vodnih virov (reka Drava). V času gašenja je zaradi opazovanja dela gasilskih enot osebno vozilo zapeljalo z cestišča, kjer je trčilo v drugo osebno vozilo ter se prevrnilo na bok in zagorelo. Potreben je bil hiter iznos ujete osebe in gašenje požara na vozilu.

Sodelovalo je 40 gasilk iz 13 gasilskih društev: PGD Hajdoše, Zabovci, Sobetinci, Spuhlja, Bukovci, Nova vas pri Markovcih, Grajena, Slovenja vas, Gerečja vas, Hajdina, Ptuj, Stojnci in Markovci. Sodelovalo je osem vozil iz društev: PGD Zabovci, Hajdoše, Slovenja vas, Grajena, Gerečja vas, Hajdina in Ptuj.

Vodja intervencije je bila Katja Bedrač PGD Hajdoše, vodja sektorja 1 Nina Bedrač PGD Hajdoše, vodja sektorja 2 Hedvika Rojko PGD Stojnci.

Operativno delo sektorja 1
Gasilske enote so gasile požar na objektu z zunanjimi napadi in notranjim napadom ter napad za obrambo širjenja požara.
Travniški požar pa so gasile iz naravnega vira (Drava). Izvedle so odvzem vode iz naravnega vira, pri tem pa uporabijo dve motorni brizgalni. Cevovod so položile ob cesti, kjer je bilo potrebno poskrbeti za primerno prometno zavarovanje in uporabo cevnih mostičkov. Gasilke, ki so delovale direktno na postavitvenem prvem mestu MB, so morale nositi reševalne jopiče. Za požar v naravi smo uporabljale tudi naprtnjače, ki se napolnijo z vodo iz Drave in požarne metle.

Operativno delo sektorja 2
Vozilo, ki je trčilo v parkirano vozilo in pri tem zagorelo. V vozilu je bil poškodovan voznik, ki ga je bilo potrebno izvleči z hitrim iznosom, ker je vozilo gorelo. Gasilke so poškodovanega voznika oskrbele in z pomočjo penila pogasile požar na vozilu.
Članice so pri vaji pokazale svoje znanje.
Na vaji so bili prisotni tudi predstavniki Območne gasilke zveze Ptuj, opazovalec je bil Marjan Satler član poveljstva.
Zahvala vsem članicam društev, šoferjem, strojnikom, poveljniku PGD Ptuj Primožu Korošaku ter članom PGD Slovenja vas za pomoč pri izvedbi vaje in pogostitvi.

Fotogalerija

Podpis Aneksov k Pogodbam o opravljanju JGS

Objavljeno: 12.04.2019 20:08

12.4.2019 so predsedniki PGD skupaj z županji MO Ptuj in Cirkulane, ter županoma občine Hajdina in Zavrč in še z Območno gasilsko zvezo Ptuj, podpisali Anekse k tripartitni Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe za leto 2019

Gostitelj letošnjega podpisa je bila MO Ptuj oz. županja ga. Nuška Gajšek. Z aneksom so občine gasilskim društvom zagotovile sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, izobraževanje, zdravniške preglede, vse vrste zavarovanj, gasilska tekmovanja, nabavo gasilske opreme, nabavo gasilskih vozil, vzdrževanje gasilske opreme, za delovanje gasilke zveze in za delovanje gasilskih poveljstev občin.

Iz naslova investicij je že bilo v letu 2019 nabavljeno gasilsko vozilo za PGD Bukovci za prevoz moštva GVM-1.

Fotogalerija

24. redna Skupščina Območne gasilske zveze Ptuj

Objavljeno: 05.04.2019 20:07

5.4.2019 je Območna gasilska zveza Ptuj izvedla 24. redno Skupščino. Po kulturnem programu, ki so ga pripravili mladi gasilci glasbeniki, je sledilo izvolitev organov skupščine.

Nato so bila podana poročila (skupno organizacijsko-operativno poročilo), nadzornega odbora in verifikacijske komisije. Predsednik zveze, ki je podal izvleček organizacijsko-operativnega poročila je poudaril delo, ki je bilo opravljeno pri organizaciji XVII. kongresa GZS v mesecu maju 2018. Ob tej priložnosti se je tudi vsem zahvalil, ki so dodali svoj prispevek pri tem dogodku. Vsa poročila, vključno z finančnim in programom dela za leto 2019 so delegati prejeli v pisni obliki.

Skupščino je nagovorila nova županja MO Ptuj ga. Nuška Gajšek, ki je poudarila kako pomembno je delo gasilcev in se jim ob enem tudi zahvalila za dobro pripravljen in izveden kongres GZS. V imenu GZS je govoril predsednik regijskega sveta Mariborske regije tov. Slavko Kramberger, URSZR izpostavo na Ptuju pa je zastopal vodja izpostave g. Dragomir Murko. Iz VZ Varaždinske županije je bil prisoten podpredsednik Saša Lenček.

Fotogalerija

Posvet za sodnike gasilskih in gasilsko športnih disciplin

Objavljeno: 02.04.2019 20:04

2. in 9. aprila letos je bil s strani regijskega sveta Podravske regije organiziran posvet za sodnike gasilskih in gasilsko športnih disciplin.

Posveta se je udeležilo 152 sodnikov iz cele regije od katerih je bilo 146 tudi uspešnih pri preverjanju znanja. Testirani sodniki bodo imeli možnost sojenja na letošnjem regijskem tekmovanju, ki bo v Majšperku in drugo leto na državnem gasilskem tekmovanju.

Fotogalerija

14. kviz gasilske mladine OGZ Ptuj

Objavljeno: 24.02.2019 18:19

24.2.2019 je Območna gasilska zveza Ptuj izvedla že 14. kviz mladine po vrsti. Gostujoča gasilska zveza je bila GZ Gorišnica. Sodelovalo je 48 ekip v vseh treh kategorijah.

V dobrem vzdušju in ob budnimi ter strogimi očmi sodniškega zbora, so se mladi pomerili v pionirski, mladinski in pripravniški konkurenci. Namreč za uvrstitev na regijsko tekmovanje je potrebna uvrstitev vsaj na drugo mesto.

Na samem začetku kviza, sta mlade gasilce nagovorila poveljnik GPO Ptuj Branko Lah in Stanko Vojsk – predsednik GZ Gorišnica.

Pred razglasitvijo rezultatov sta se mladim gasilcem in mentorjem za vzorno delo in obnašanje na kvizu zahvalila še poveljnik OGZ Ptuj in podpoveljnik GZS Zvonko Glažar in poveljnik GZ Gorišnica Davorin Kelenc

Po zaključku tekmovanja so bile prve tri ekipe v vseh konkurencah nagrajene z medaljami. Vsi sodelujoči pa so prejeli priložnostne priponke. Na regijsko tekmovanje sta se uvrstili prvi dve ekipi iz vsake konkurence.

Rezultati OGZ Ptuj
Rezultati GZ Gorišnica
Fotogalerija

Posvet za poveljnike in podpoveljnike PGD

Objavljeno: 12.02.2019 21:18

V sklopu permanentnega izobraževanja, je Poveljstvo Območne gasilke zveze Ptuj za poveljnike in podpoveljnike društev v zvezi pripravilo predavanje na teme Fotovoltaika, električna vozila in Gasilci.

V prvem delu nas je naš član Milan Forstnarič (po stroki dipl. ing elektrotehnike) seznanil z principom delovanja sončnih elektrarn, njihova namestitev in nevarnosti, ki pretijo v primeru požara na njih ali na objektih kjer so postavljene.

V drugem delu predavanj, nas je prav tako naš član Jani Polanec (tudi on po stroki dipl. ing. elektrotehnike) seznanil s trendom naraščanja vozil, ki za pogon uporabljajo električni tok.

Poveljnik zveze Zvonko Glažar je poveljnike in podpoveljnike društev seznanil z aktualnimi informacijami v zvezi z delom gasilske zveze.

Fotogalerija

5. po novoletno srečanje mentorjev mladine

Objavljeno: 04.01.2019 21:19

Tudi v leto 2019 smo kot prvi začeli z delom v mladinski komisiji OGZ Ptuj. V novih društvenih prostorih PGD Stojnci smo izvedli 5. po novoletno srečanje mentorjev OGZ Ptuj. Pregledali smo delo v minulem letu 2018 ter si postavili cilje in naloge v letu 2019. Kot ena izmed večjih gasilskih zvez je le teh veliko. Svoja društva ter mlade gasilce so predstavljali mentorji iz naslednjih društev: Borovci, Bukovci, Gerečja vas, Hajdoše, Markovci, Nova vas, Podvinci, Prvenci-Strelci, Ptuj, Slovenja vas, Spuhlja, Stojnci, Zabovci ter gostje iz GZ Videm in GZ Juršinci . V veliko čast si štejemo tudi obisk predsednice mladine podravske regije tov. Lavre Slatinšek, predsednika OGZ Ptuj Marjana Megliča, poveljnika Zvonka Glažarja ter regijskega poveljnika Dušana Vižintina.

Fotogalerija

Novoletno voščilo

Objavljeno: 24.12.2018 15:18

Spoštovani člani gasilske organizacije, poslovni partnerji in vsi, ki z nami sodelujete!

Čas je, da se Vam zahvalimo za vse storjeno v letu 2018, ki je bilo zelo zahtevno in bogato. V božičnem času in v novem letu 2019 pa vam želimo veliko zdravja, sreče, medsebojnega razumevanja in sodelovanja.

OGZ Ptuj


Voščilo

Sprejem za enote – udeleženke državnega gasilskega tekmovanja

Objavljeno: 18.12.2018 15:13

18.12.2018 je vodstvo Območne gasilske zveze Ptuj pripravilo sprejem za gasilske enote, ki so nastopile na letošnjem državnem gasilskem tekmovanju v Gornji Radgoni.

To so bile enote pionirjev PGD Ptuj in Spuhlja, pionirk iz PGD Stojnci in Bukovci. Člane B je zastopala enota PGD Slovenja vas, starejše gasilce pa PGD Gerečja vas.

V uvodu jih je pozdravil predsednik Območne gasilske zveze Ptuj Marjan Meglič, nato pa še poveljnik zveze in podpoveljnik GZS Zvonko Glažar.

Za zahvalo za uspešno in korektno sodelovanje in zastopanje gasilske zveze na tekmovanju, so enote prejele Priznanje OGZ Ptuj 3. stopnje.

Posnetki iz Radgone
Fotogalerija

Podelitev nazivov Gasilec operativec

Objavljeno: 18.12.2018 15:10

18.12.2018 je na Območni gasilski zvezi Ptuj potekala tradicionalna razglasitev in podelitev nazivov »Gasilec operativec. Tečaj je potekal v skladu s Pravili gasilke službe po programu, ki je bil sprejet leta 2016, odvijal pa se je v letu 2018.

Nazive podeljujemo že nekaj let dan pred dnevom gasilcev Območne gasilke zveze Ptuj, letos pa smo izjemoma podelili v mesecu decembru na Ptuju.

Na letošnji tečaj za Operativnega Gasilca, ki je trajal skupaj 371 ur (od tega 62 ur teorije in 240 ur prakse, ter 69 ur izpitov) so se udeleževali pripravniki iz naše GZ in drugih GZ v regiji. Prijavljenih je bilo 97 kandidatov in od tega jih je uspešno končalo 67 tečajnikov.

Na podelitvi so novim operativnim gasilcem spregovorili predsednik OGZ Ptuj Marjan Meglič, regijski poveljnik Dušan Vižintin in poveljnik OGZ Ptuj ter podpoveljnik GZS Zvonko Glažar. Prisoten je še bil predsednik regijskega sveta Janez Liponik, predavatelji, inštruktorji ter vodstva GZ, katerih kandidati so se udeležili tečaja.

Fotogalerija

Zadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
Fax: 02 780 10 11

ogz.ptuj@teleing.com