Objava prostega delovnega mesta

Objavljeno: 05.09.2022 19:38

Na osnovi sklepa Upravnega odbor številka 371/2022 z dnem 25.8.2022, Območna gasilska zveza Ptuj, objavlja prosto delovno mesto

»STROKOVNI DELAVEC GASILSKE ZVEZE«

Dopolnjen razpis

Podravska regija - ponos slovenskih gasilcev

Objavljeno: 25.07.2022 18:54

V času med 17. in 24. julijem je v Celju potekala 17. članska in 23. mladinska gasilska olimpijada. V knežjem mestu je sodelovalo 26 držav članic CTIF-a, ki so se sestale na redni skupščini in od tega je 20 držav sodelovalo na tekmovanjih s sto osemindevetdesetimi ekipami in 2634 tekmovalci.
Težko je našteti vse aktivnosti, ki so bile organizirane, saj so priprave na olimpijado potekale kar celih pet let. Na priprave in samo olimpijado so nam vsem sodelujočim ostali čudoviti spomini.
Kako veličasten je bil prihod tekmovalnih ekip na stadion »Z dežele« in prižig olimpijskega ognja, nam pove podatek, da se je na tribunah zbralo več kot 11 000 gledalcev. Naša, slovenska reprezentanca, ki je štela 200 članov, je požela še posebne ovacije gledalcev.
V treh tekmovalnih dneh, od četrtka do sobote, smo bili deležni izrednih športnih bojev na stadionu Kladivarja. Ob bučnem navijanju gledalcev iz številnih držav so tekmovalci pri 340 C dali vse od sebe v boju za žlahtne medalje.
Podravska regija, kamor spadamo tudi mi s širšo okolico Ptuja, je bila dobro organizirana in številčna, saj smo imeli v ognju kar 7 ekip: Hajdoše 2x, Podgorci 1x, Tinje 1x, Oplotnica 1x in Šmartno 1x. Številni avtobusi in gasilski kombiji z napisi krajev, od koder so prihajali gledalci v Celje, so vzbujali veliko pozornosti, še posebej pri naših kolegih iz tujine, ki na kaj takšnega niso navajeni. Pripeljal je tudi avtobus veteranov iz naše občine. Prostovoljce iz Podravske regije, bilo jih je kar 182, pa si lahko srečal na vsakem koraku, bodisi kot usmerjevalce na križiščih, bodisi v paviljonu kot delivce hrane.
Rezultati tekmovanj naših ekip so bili fantastični: v skupini članov B Hajdoše 1. mesto, Šmartno na Pohorju 2. mesto in Kebelj 3. mesto; v skupini članic B Hajdoše 1. mesto in v skupini članov A Podgorci 3. mesto. Od sedmih medalj, ki so jih osvojili slovenski gasilci, jih je naša regija osvojila kar 5, na kar smo izredno ponosni.

Ne smemo pa pozabiti, da je prav v času olimpijade na Krasu divjal največji požar, kar jih pomnimo. S požarom na Krasu se je borilo 14 914 gasilk in gasilcev z 2200 gasilskimi vozili iz 1103 gasilskih društev. Pomagali so jim tudi helikopterji in letala slovenske vojske, policije in tujih držav. Porabljenih je bilo 266 000 litrov goriva. To so zagotovo podatki, ki pričajo o zahtevnosti in velikosti požara.

Iz naše Podravske regije je bilo prisotnih 1004 gasilcev z 206 vozili. Od tega je iz Območne gasilske zveze Ptuj požar gasilo 170 gasilcev s 36 vozili v treh izmenah. Na trgu v Kostanjevici na Krasu visijo majice naših devetnajstih gasilskih društev, iz katerih so bili gasilci, ki so pomagali gasiti požar. Končne številke sodelujočih na vseh nivojih bodo znane po opravljenih analizah v naslednjih mesecih. Vsekakor pa si za uspešno vodenje in koordiniranje dela enot na Krasu zasluži pohvalo in čestitko regijski poveljnik Dušan Vižintin, ki je poleg dela na olimpijadi prevzel in dobro opravil omenjeno nalogo.

Posebej pa smo še ponosni na našega bivšega poveljnika zveze in sedaj podpoveljnika GZS, Zvonka Glažarja, ki je bil v času olimpijade podpredsednik organizacijskega odbora, odgovoren za tehnično strokovno področje. Sam pa sem sodeloval pri kreiranju biltena Gasilska olimpijada Celje 2022 in pri postavitvi razstave Društva za ohranjanje gasilske dediščine Slovenije.

Tako smo v času največje sezone dopustov slovenski gasilci dostojno in častno izvedli gasilsko olimpijado in se tako postavili ob bok velikim državam organizatoricam. S svojimi dosežki pa smo dokazali, da se naša mala Slovenija, tudi na področju gasilstva, lahko kosa z velikimi in jih celo prekaša ter istočasno obvladali do sedaj največji požar v Sloveniji. Vsega tega ne bi bilo mogoče izvesti, če med gasilci ne bi vladala trdna medsebojna povezanost in zaupanje. Znova smo dokazali, da zmoremo.

Fotogalerija

Podpis pogodb in aneksov za leto 2022

Objavljeno: 08.04.2022 18:47

8.4.2022 smo organizirali v Gasilskem domu Ptuj po dveh letih zopet skupni podpis pogodb in aneksov k JGS.

Podpisa so se udeležila vsa društva. Od županov je bila prisotna samo županja MO Ptuj gospa Nuška Gajšek.

Po podpisu smo se še udeležili dviga tekmovalne olimpijske zastave.Fotogalerija

Dvig tekmovalne olimpijske zastave

Objavljeno: 08.04.2022 17:06

Gasilska zveza Slovenije je za vsa osrednja društva nabavila tekmovalne olimpijske zastave, ki smo jih na drogove zastav dvignili 8.4.2022 vsi ob enakem času ob 16.00

Ob prisotnosti članov organov zveze, nekaj članov društev, ter županje MO Ptuj Nuške Gajšek so zastavo ob igranju koračnice na drog potegnili mladinci PGD Ptuj.

Predsednik zveze Edvard Pušnik je prečital poslanico predsednika GZS, Janka Cerkvenika.

Fotogalerija

Regijski posvet za članice regije

Objavljeno: 31.03.2022 17:00

31.3.2022 je komisija za delo s članicami pri Svetu podravske regije organizirala posvet za članice, na katerem so bile predstavljene aktualne teme.

Najprej je prisotne nagovorila Marica Mlakar, predsednica komisije, nato Janez Liponik, predsednik sveta in Jasmina Vidmar, predsednica sveta članic pri GZS.

V nadaljevanju je Zvonko Glažar, podpoveljnik GZS predstavil potek priprav na gasilsko olimpijado, ki bo v Celju od 17. do 24.7.2022. V nadaljevanju pa še Dušan Vižintin, ki je predstavil knjigo o gasilskem protokolu in Jasmina Vidmar, ki je predstavila Priročnik za delo članic in njihova vloga.

Posvet je bil v prostorih restavracije Gastro, vseh udeležencev pa je bilo nekaj čez 200.

Fotogalerija

Branko Lah - dobitnik zlatega znaka CZ

Objavljeno: 01.03.2022 18:38

1. marca letos smo se udeležili podelitev znakov in plaket Civilne zaščite v protokolarnih prostorih na Brdu. Naš dobitnik, Branko Lah je prejel zlati znak CZ.

Na Brdu smo ga spremljali, predsednik zveze Edvard Pušnik, podpoveljnik GZS Zvonko Glažar in Liponik Janez. Po podelitvi se nam je pridružil minister za obrambo Matej Tonin in vodja izpostave URSZR Dragomir Murko.

Branku ob tem dogodku iskreno čestitamo.

Fotogalerija

Zahvala Janezu in Robiju

Objavljeno: 10.11.2021 18:52

Bivši poveljnik GPO Ptuj Branko Lah, se je na 126. redni seji GPO Ptuj zahvalil svojima zvestima sodelavcema mag. Janezu Mercu in Robiju Horvatu za neizmerno pomoč pri uspešnem delu gasilskega poveljstva mestne občine Ptuj.

Mag. Janez Merc, ne da je sodeloval že v prejšnji gasilski zvezi, ampak je Branka Laha spremljal celih 27 let pri njegovem vodenju gasilskega poveljstva. Pomoč mu je nudil pri pripravi srednje in dolgoročnih programih razvoja gasilstva na Ptujskem in še posebej pri realizaciji le teh.

Robi Horvat je bil njegova desna roka, kar se tiče administracije. Skrbno pisani zapisniki in vedno pravočasno dostavljeni na mesto kjer morajo biti je samo ena izmed vrlin, ki ga je krasila vseh 10 let.

Ob tej priložnosti, ki mu je namenil novi poveljnik GPO Primož Korošak, je obema imenovanima izročil praktični darili.

Fotogalerija

OGZ Ptuj stopila v šesti mandat delovanja

Objavljeno: 13.10.2021 19:07

8.10.2021 je Območna gasilska zveza Ptuj izvedla 26. redno skupščino, ki je bila ob enem tudi volilna skupščina. Žal tokrat brez gostov in brez kulturnega programa.

Po uvodnih besedah predsednika zveze Marjana Megliča, je vodenje skupščine prevzelo tričlansko delovno predsedstvo, kateremu je predsedoval Janez Liponik.

Delegati so za skupščino prejeli zajetno gradivo z vsemi potrebnimi vsebinami. Predsednik in poveljnik pa sta še podala povzetek le teh. Poročila so bila v kompletu tudi potrjena s strani delegatov.

Po poročilu nadzornega odbora in verifikacijske komisije je sledila dopolnitev statuta in razrešnica dosedanjim članom organov zveze. Predsednik volilne komisije Igor Ambrož je izžrebal vrstni red kandidatov na volilnih lističih. Delegati pa so za novega predsednika izvolili Edvarda Pušnika in poveljnika Uroša Paveo. Nato je predsednik delovnega predsedstva prečital še ostale člane organov, ki so že bili izvoljeni po gasilskih poveljstvih občin.

Edvard Pušnik je za svojega namestnika imenoval Emila Ogrizka, poveljnik zveze Uroš pave pa Jerneja Liponika. Na konstitutivni seji organov, ki je predvidena med 25. in 28.10. bodo še v organe imenovani ostali izvoljeni člani. Predsednik in poveljnik še predstavita program dela za leto 2021, ki pa se počasi bliža koncu.

Regijski poveljnik Dušan Vižintin še podeli zaslužnim članom zveze gasilska odlikovanja regije v skladu s Pravilnikom o gasilskih priznanjih in odlikovanjih Podravske regije. Prejeli so jih: Marjan Mglič za 15 letno vodenje zveze, Zvonko Glažar za 18 letno vodenje poveljstva zveze, Branko Lah za 27 letno vodenje gasilskega poveljstva občine, Marica Mlakar za 20 letno vodenje članic v zvezi in regiji in Janez Liponik za dva mandata vodenja regijskega poveljstva in en mandat vodenja Sveta Podravske regije.

Skupščine sta se udeležila mag. Janez Merc v imenu MO Ptuj in podžupan občine Markovci Franc Kostanjevec. Vabljeni so bili še vsi bivši podpoveljniki, predsedniki in podpredsedniki zveze, od katerih sta se udeležila Peter Vajnbeger in Dušan Vojsk.

Fotogalerija

Dobrodelna akcija - pomoč za Rudija

Objavljeno: 13.10.2021 18:37

Dragi naši prijatelji!

Pomagajmo našemu Rudiju. Celo življenje se je razdajal za pomoč drugim. Bil je poveljnik PGD Ptuj, član poveljstva OGZ Ptuj, za sabo ima več kot 1500 intervencij, odlikovanj je bil z medaljo za hrabrost, bil je nepogrešljiv gasilski sodnik na naših tekmovanjih.

Žal mu usoda ni naklonjena. Pristal je na invalidskem vozičku in rabi pomoč!
Torej dragi naši kolegi, komu lahko še omagamo, če ne našemu članu?

Letak

Sprejem na MO Ptuj za Branka Laha

Objavljeno: 06.10.2021 18:35

6.10.2021 je županja Mestne občine Ptuj g. Nuška Gajšek pripravila sprejem za Branka Laha, dobitnika nagrade GZS Kipca gasilca.

Prav tako je Mestna občina Ptuj prepoznala Brankov prispevek, v 27 letni gasilski karieri, ki ga je posvetil zaščiti in reševanju. Ob tej priliki mu je županja podelila »Pečat mesta Ptuja z likom Sv. Jurija.

Na svečanost so bila povabljena vsa vodstva PGD iz Gasilskega poveljstva Mestne občine Ptuj in Območna gasilska zveza Ptuj.

O Brankovih vrlinah in dosežkih je najprej spregovorila županja, nato pa se je Branku Lahu v imenu gasilske organizacije zahvali Janez Liponik, član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in predsednik regijskega sveta Podravske regije.

Prireditev je bila obogatena s kulturnim programom. Na koncu se je Branko Lah zahvalil vsem, ki so ga spremljali čez to bogato gasilsko kariero. Bil je sektorski poveljnik, poveljnik gasilskega poveljstva MO Ptuj in nazadnje namestnik poveljnika zveze. Seveda pa to ni vse čemu Branko Lah posveča svoj dragoceni čas.

FotogalerijaZadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
Fax: 02 780 10 11

gz@ogz-ptuj.si