Območna gasilska zveza Ptuj, OGZ Ptuj

Jesenski pregled društev v GPO Hajdina

Objavljeno: 26.11.2023 15:38

V nedeljo 26.11.2023 je potekal jesenski pregled društev v Gasilskem poveljstvu Občine Hajdina. Komisija Območne gasilske zveze Ptuj v sestavi Uroš Paveo, Edvard Pušnik, Primož Korošak, Slavko Pesek, Anton Kuhar – Bombek, Klemen Bedrač in Blaž Donaj je obiskala prostovoljna gasilska društva v Občini Hajdina, pregledala urejenost orodišč in tehnike ter evidenc zdravniških pregledov, zavarovanj in članstva v društvih.

Fotogalerija

25. Srečanje veteranov Območne gasilske zveze Ptuj

Objavljeno: 25.11.2023 10:00

V soboto 25.11.2023 je v Restavraciji Gastro potekalo 25. srečanje veteranov Območne gasilske zveze Ptuj.

Po uvodnih besedah moderatorja programa Antona Kuharja – Bombeka, ki je v svojem nagovoru poudaril pomen srečanja je pred veterane stopil tov. Edvard Pušnik, ki je nagovoril veterane in poudaril pomembnost dela veteranov v gasilstvu ter jim priznal pomembno vlogo v izgradnji slovenskega gasilstva.

V nadaljevanju je vse zbrane nagovorila Županje Mestne občine Ptuj, gospa Nuška Gajšek ter se jim zahvalila za njihovo prehojeno pot in postavljene dobre temelje, da lahko njihovi nasledniki nadgrajujejo njihovo delo.

Jožef Bratuša, predsednik Komisije za delo z veterani pri Podravski regiji je vse zbrane nagovoril, postregel z pomembnimi statističnimi podatki ter poudaril pomembnost dobrega dela komisij za delo z veterani na vseh nivojih.

Program sta s svojimi glasbenimi točkami popestrila mlada glasbenika iz gasilskih vrst Jure Glažar in Vid Gojkovič.

Srečanja se je udeležilo preko 100 veteranov iz Območne gasilske zveze Ptuj. Srečanje se je zaključilo s prijetnim klepetom in manjšo pogostitvijo.

Fotogalerija

Srečanje mentorjev mladine Območne gasilske zveze Ptuj

Objavljeno: 24.11.2023 18:30

24.11.2023 so se srečali mentorji mladine iz društev, ki so združena v Območno gasilsko zvezo Ptuj. Odgovornost za delo komisije je po izstopu članic iz Območne gasilske zveze Ptuj prevzel začasno Emil Ogrizek. Članici za komisije za delo z mladino sta Mateja Ogrizek iz gasilskega poveljstva Občine Hajdina in Marija Vučkovič iz gasilskega poveljstva Mestne občine Ptuj. V nadaljnje je Emil Ogrizek prisotne seznanil z analizo dogodkov v letu 2023.

V letu 2023 je Območna gasilska zveza Ptuj bila prisotna na državnem posvetu mentorjev mladine v Zrečah. Skupaj z Gasilsko zvezo Gorišnica organizirala Kviz mladine, ki je potekal v športni dvorani Osnovne šole Gorišnica. Najuspešnejše ekipe so se udeležile regijskega kviza mladine, ki je potekal v Podlehniku. Nekaj ekip iz Območne gasilske zveze Ptuj se je udeležilo tekmovanja iz orientacije, ki je potekalo na Selah. Tudi tukaj so se najuspešnejše ekipe udeležila regijskega tekmovanja, ki je potekalo na Spodnji Polskavi.

V poletnem času so stekle priprave na 16. tabor mladine iz društev v Območni gasilski zvezi Ptuj. Tradicionalni tabor mladine je potekal v Slovenji vasi, kjer so bili odlični pogoji za pripravo tabora. S svojim obiskom nas je na taboru mladine počastil tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije tov. Janko Cerkvenik.

V mesecu septembru je potekalo državno tekmovanje za memorial Matevža Haceta v Gornji Radgoni, katerega so se udeležili mladinci iz PGD Hajdoše.

V letošnjem letu bo komisija za delo z mladino pri Območni gasilski zvezi še organizirala ogled mladinskega filma v Kinu na Ptuju. Komisija za delo z mladino se bo udeležila še posveta mentorjev mladine v Miklavžu pri Ormožu, ki ga organizira Komisija za delo z mladino pri Podravski regiji.

V nadaljnje je Emil Ogrizek predstavil plan dela komisije za leto 2024 ter pozval mentorje k angažiranemu delu v letu, ki prihaja. V nadaljnje se je vsem zahvalil za delo z mladino v letu 2023 ter jim čestital za opravljeno delo.

Na srečanju sta bila prisotna tudi predsednik in poveljnik Območne gasilske zveze Ptuj, Edvard Pušnik in Uroš Paveo, ki sta s svojim nagovorom poudarila pomembnost dela mentorjev mladine v gasilski organizaciji na vseh nivojih.

Fotogalerija

Izjava za javnost

Objavljeno: 24.11.2023 17:57

Območna gasilska zveza Ptuj, je naslednica Občinske gasilske zveze Ptuj in Zveze gasilskih društev občine Ptuj ter združenje in zastopa delovanje 14. prostovoljnih gasilskih društev iz občin, Mestne občine Ptuj in Občine Hajdina.

V Območni gasilski zvezi Ptuj, ki ji predseduje Edvard Pušnik, se ne strinjamo z navedbami v članku z naslovom: 'Se bodo vrste OGZ Ptuj zdesetkale do konca?' objavljenem v časopisu Štajerski Tednik, poglavje Spodnje Podravje, dne 24. novembra 2023.

Med ključne naloge gasilske zveze sodi razvoj gasilstva na območju svojih članic. Skrbimo za starejše gasilce, naše veterane, vzgojo gasilske mladine, gasilke, zgodovino in operativno pripravljenost ter povezovanje gasilskih enot na območju širšem od posameznih občin. Preko gasilske zveze se naše članice vključujejo v Gasilsko zvezo Slovenije. Usposabljamo gasilce na tečajih za Gasilca pripravnika, Operativnega gasilca in Višjega gasilca. Organiziramo tečaje za gasilske specialnosti.

Izpostavljamo, da ima Območna gasilska zveza Ptuj trdne temelje, premoženje pa ji omogoča opravljanje vseh nalog, ki so jo na njo prenesle članice in občine v skladu z zakonodajo. Stanje finančnih sredstev zveze je pozitivno, na višino sredstev pa vpliva stanje uresničenih prihodkov in odhodkov v tekočem letu. Z poročilom skupščine, kot najvišjega organa delovanja Območne gasilske zveze Ptuj, seznanjamo vsakoletno vse naše članice in občine z katerimi imajo le-te sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.

Območna gasilska zveza Ptuj opravlja nepridobitno dejavnost, pridobitno pa samo v obsegu in količini kot je potrebna za naš osnovni namen. Obseg sredstev, ki nam omogoča osnovno delovanje, nam zagotavljajo gasilska društva kot članarino. Za opravljanje strokovno tehničnih nalog imamo zaposlenega strokovnega delavca. Ta opravlja strokovno-tajniške naloge potrebne za delovanje zveze in za pomoč pri delovanju vseh PGD, ki so članice zveze.

V sredo 22.11.2023 smo v obliki svečane akademije praznovali, 25. dan gasilcev Območne gasilske zveze Ptuj. Ta dogodek so s svojim obiskom počastili Dušan Vižintin, član poveljstva GZS, mag. Dejan Jurkovič predsednik regijskega sveta Podravske regije, Nuška Gajšek županja MO Ptuj in predstavniki vabljenih gasilskih zvez v Podravski regiji ter predstavniki članic zveze. Svojo prisotnost so opravičili Zvonko Glažar poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Dragomir Murko vodja izpostave URSZR Ptuj in mag. Stanislav Glažar župan Občine Hajdina. Vsi omenjeni so pohvalili naše delo in nam zaželeli uspešno delo tudi v prihodnje.

Odločno nasprotujemo pozivom in namenom k morebitni dodatni delitvi Območne gasilske zveze Ptuj. Z formiranjem novih, manjših, gasilskih zvez nastajajo nefunkcionalne gasilske zveze, ki težko uresničujejo svoj osnovni namen. V času, ki je pred nami ne potrebujemo dodatnih delitev. Ne želimo, da nam povezanost odvzemajo odločitve izven naši gasilskih vrst. Območna gasilska zveza Ptuj, po letošnjem odhodu 10. prostovoljnih gasilskih društev, načrtuje preobrazbo. Z pripravo novega temeljnega akta, bomo izvedli volitve in izenačili moči v organih upravljanja. Naše članice, bodo lahko kandidirale svoje prostovoljne gasilce in gasilke na najpomembnejše funkcije Območne gasilske zveze Ptuj ter z tem pridale k delu ene izmed najuspešnejših gasilskih zvez v Sloveniji.

Izjava za javnost

Svečana akademija ob 25. dnevu gasilcev Območne gasilske zveze Ptuj

Objavljeno: 22.11.2023 18:00

22.11.2023 je v veliki dvorani Dominikanskega samostana na Ptuju potekala slavnostna akademija ob 25. dnevu gasilcev Območne gasilske zveze Ptuj. Svečane akademije so se zraven vodstva zveze in bivših funkcionarjev udeležili predstavniki vseh 14 društev, ki so združena v Območno gasilsko zvezo Ptuj ter vabljeni gostje.

Na slavnostnem dogodku je na kratko orisal delo zveze predsednik Edvard Pušnik, zbrane sta še nagovorila Županja Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije ter Regijski poveljnik podravske regije Dušan Vižintin.

V imenu Gasilske zveze Slovenije so Dušan Vižintin, mag. Dejan Jurkovič in Uroš Paveo podelili državna odlikovanja zaslužnim gasilcem. Podelili so tudi dve odlikovanji za posebne zasluge. Prejemnika teh odlikovanj sta Janez Žumer iz PGD Hajdoše in Anton Hameršak iz Kicar.

Kulturni program je bil izveden iz strani moškega pevskega zbora PGD Hajdoše ter harmonikarjev Jureta Glažarja in Lare Tekmec iz PGD Hajdoše ter Luke Čeha iz PGD Spuhlja. Slavnostni dogodek je povezovala Tatjana Mohorko.

Fotogalerija

GPO Ptuj - Jesenski pregled društev

Objavljeno: 05.11.2023 08:00

V nedeljo 5.11.2023 je potekal jesenski pregled društev v Gasilskem poveljstvu Mestne občine Ptuj. Komisija Območne gasilske zveze Ptuj v sestavi Uroš Paveo, Edvard Pušnik, Primož Korošak, Anton Kuhar – Bombek, Klemen Bedrač in Blaž Donaj je obiskala prostovoljna gasilska društva v Mestni občini Ptuj, pregledala urejenost orodišč in tehnike ter evidenc zdravniških pregledov, zavarovanj in članstva v društvih.

Fotogalerija

GPO Ptuj - vaja ob mescu požarne varnosti

Objavljeno: 30.10.2023 18:00

V ponedeljek 30.10.2023 je v okviru mesca požarne varnosti potekala vaja Gasilskega poveljstva Mestne občine Ptuj na vadbenem regijskem poligonu v Ormožu. Vaja je potekala ob predpostavki, da gori v večstanovanjskem objektu, kjer so bile porušene stopnice ob prehodu v drugo nadstropje in je ujetih več oseb. Zraven večstanovanjske zgradbe je še gorela lopa ter sosednja manjša hiša. Na vaji je sodelovalo 72 gasilcev z trinajstimi vozili iz 7 prostovoljnih gasilskih društev iz Gasilskega poveljstva Mestne občine Ptuj.

Fotogalerija

GPO Hajdina - Vaja ob mescu požarne varnosti

Objavljeno: 27.10.2023 18:00

V petek 27.10.2023 je v okviru mesca požarne varnosti potekala vaja Gasilskega poveljstva Občine Hajdina na Spodnji Hajdini 40 pri Joštovih. Vaja je potekala ob predpostavki, da gori v gospodarskem objektu. Vaja je bila razdeljena na dva sektorja. V prvem sektorju so izvajali gašenje notranjih prostorov, kjer je bila ujeta oseba ter več zunanjih napadov s katerimi so varovali sosednje objekte. Zaradi omejenosti vode iz hidrantnega omrežja so gasilci v drugem sektorju dobavljali požarno vodo na požarišče s pomočjo verige motornih brizgaln. Na vaji je sodelovalo 65 gasilcev z 10 vozili iz 5 prostovoljnih gasilskih društev v Občini Hajdina. Vajo si je skupaj z vodstvom Območne gasilske zveze Ptuj ogledal Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar.

FOTO: PGD Hajdina

Fotogalerija

Usposabljanje praporščakov Prostovoljnih gasilskih društev iz Območne gasilske zveze Ptuj

Objavljeno: 05.10.2023 18:00

Območna gasilska zveza Ptuj je organizirala usposabljanje praporščakov, ki je potekalo 5.10.2023 pri gasilskem domu v Gerečji vasi. Usposabljanja se je udeležilo 9 praporščakov iz društev iz Območne gasilske zveze Ptuj. Udeleženci usposabljanja so obnovili obstoječe znanje, pridobili veliko novega znanja ter izmenjali izkušnje. Usposabljanje je vodil Drago Lenart iz Prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Usposabljanje si je ogledal tudi Poveljnik Območne gasilske zveze Ptuj Uroš Paveo.

Fotogalerija

Tabor mladine OGZ Ptuj je potekal v Slovenji vasi

Objavljeno: 27.08.2023 11:00

Območna gasilska zveza Ptuj je organizirala tradicionalni že 16. Tabor mladine, ki je potekal pri gasilcih v Slovenji vasi od 25. do 27. avgusta. Tabor je letos obiskalo okrog sto mladih gasilcev starih od šest do šestnajst let.
Na taboru so mladi na zanimiv način in skozi igro spoznavali gasilsko opremo, delo in organiziranost Civilne zaščite in Policije, v Športnem parku Hajdoše so se pomerili v zabavnih igrah. Uživali so v sproščenem okolju, ob zabavnem druženju in poučnih vsebinah.
Na taboru so mlade gasilce obiskali tudi predsedniki in poveljniki PGD ter člani organov OGZ Ptuj, direktorica občinske uprave občine Hajdina Lidija Terbulec, posebej veseli pa so bili obiska predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika.

FOTO: Marko Vindiš

FotogalerijaZadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
GSM: 051 254 947

gz@ogz-ptuj.si