28. redna letna Skupščina Območne gasilske zveze Ptuj

Objavljeno: 14.04.2023 18:00

V petek, 14.4.2023 je potekala v dvorani gasilskega doma Ptuj, 28. redna letna skupščina Območne gasilske zveze Ptuj. Območna gasilska zveza Ptuj združuje 24 prostovoljnih gasilskih društev iz Mestne občine Ptuj ter občin Hajdina, Markovci, Cirkulane in Zavrč. Na skupščini smo pregledali delo preteklega leta ter si zastavili cilje za prihodnje obdobje. Vodenje skupščine je bilo zaupano Emilu Ogrizku, kateri je izkazano zaupanje opravičil z izvrstnim vodenjem. S svojim obiskom so nas počastili Janez Liponik, član upravnega odbora GZS, Nuška Gajšek, županja MO Ptuj, Komandir policijske postaje Ptuj Mag. Aleksander Lubej ter predstavniki sosednjih in prijateljskih gasilskih zvez in nekdanji predsednik Območne gasilske zveze Ptuj Franci Vogrinec. Na koncu skupščine sta se predsednik Območne gasilske zveze Ptuj, Edvard Pušnik in poveljnik Območne gasilske zveze Ptuj Uroš Paveo v imenu vseh članov organov zveze zahvalila Janezu Liponiku za dolgoletno službovanje na Območni gasilski zvezi Ptuj ter mu zaželela vse dobro v zasluženem pokoju. Podelila sta mu tudi manjše darilo.

FOTO: Marko Vindiš

Obisk skupščine Vatrogasne zajednice općine Cestica

Objavljeno: 26.03.2023 19:00

V Petek 24.3.2023 smo se gasilci iz Območne gasilske zveze Ptuj, udeležili 31. redne letne skupščine VZO Cestica. Skupščino je otvoril predsednik Darko Majhen, nato so delegati izvolili delovno predsedstvo. V nadaljevanju je vodstvo VZO Cestica predstavilo delo v preteklem letu in zastavilo cilje za delo v tem letu. Skupščino so nagovorili gostje iz Hrvaške na čelu z Nedeljkom Vukalovičem, namestnikom predsednika VZ Republike Hrvaške. Skupščine smo se kot gostje iz Republike Slovenije udeležili gasilci iz Območne gasilske zveze Ptuj, Gasilske zveze Kočevje, PGD Cirkulane in PGD Zavrč. Skupščino je v imenu vseh gostov iz Slovenije nagovoril Podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar.
FOTO: Franjo Talan

Fotogalerija

Praktične vaje v okviru tečaja Gasilec pripravnik

Objavljeno: 25.03.2023 08:00

Na Območni gasilski zvezi Ptuj izvajamo tečaj za gasilca pripravnika. Tečaj obiskujejo tečajniki iz društev Območne gasilske zveze Ptuj in širše, danes izvajamo praktične vaje iz tematike Prva pomoč in Požarna preventiva.

Fotogalerija

Podpis aneksov k opravljanju javne gasilske službe za leto 2023

Objavljeno: 17.03.2023 15:30

17.3.2023 smo organizirali v Gasilskem domu Ptuj skupni podpis pogodb in aneksov k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe.
Podpisane so bile tripartitne pogodbe med Območno gasilsko zvezo Ptuj, prostovoljnimi gasilskimi društvi in občinami iz katerih prihajajo društva, ki sestavljajo OGZ Ptuj. S podpisom pogodbe občine zagotavljajo sredstva za delovanje društev in zveze.

Od županov je bila prisotna samo županja MO Ptuj gospa Nuška Gajšek.
Prisotne je najprej nagovoril predsednik OGZ Ptuj Edvard Pušnik. V nadaljnje je besedo prevzel tajnik zveze Anton Kuhar – Bombek, ki je vse prisotne pozdravil v imenu Območne gasilske zveze Ptuj, v nadaljevanju je k besedi povabil še Županjo MO Ptuj Nuško Gajšek, ki je vse prisotne pozdravila v svojem imenu.
Po uvodnih besedah se je pričel podpis. Najprej je bila podpisana pogodba med MO Ptuj in OGZ Ptuj, v nadaljnje so bile podpisane pogodbe med društvi iz GPO Ptuj, OGZ Ptuj in MO Ptuj.
Sledil je podpis pogodb med društvi iz občin Hajdina, Markovci, Cirkulane in Zavrč ter OGZ Ptuj. Župani teh občin bodo zaradi svoje zadržanosti pogodbe podpisali kasneje.
Po podpisu pogodb je sledilo družabno srečanje.

FOTO: Marko Vindiš

Fotogalerija

17. Kviz mladine OGZ Ptuj

Objavljeno: 12.03.2023 09:00

V nedeljo 12.3.2023 je potekal 17. Kviz mladine v soorganizaciji z GZ Gorišnica in GZO Dornava v OŠ Gorišnica.
Iz društev OGZ Ptuj se je tekmovanja udeležilo 16 pionirskih ekip, 16 mladinskih ekip in 3 ekipe pripravnikov iz skupaj 11 društev. Pravico do nastopa na regijskem kvizu mladine so si priborile prvo in drugo uvrščena ekipa iz posamezne kategorije. Regijski kviz mladine bo 25.3.2023 v Podlehniku.

Rezultati Pionirji
Rezultati Mladinci
Rezultati Pripravniki

Rez trte 2023

Objavljeno: 11.03.2023 11:00

11.03.2023 smo opravili rez vinske trte pri Območni gasilski zvezi Ptuj ter zasadili nove trse. S tem ohranjamo tradicijo druženj, s katerimi so pričeli naši predhodniki.

Dvodnevni posvet najodgovornejših gasilcev v državi

Objavljeno: 13.01.2023 08:51

Rogaška Slatina, 13. januar 2023 – V organizaciji Gasilske zveze Slovenije poteka dvodnevni posvet poveljnikov in predsednikov gasilskih zvez. Posvet se je začel s pozdravnimi nagovori Janka Cerkvenika, predsednika Gasilske zveze Slovenije, Eriha Straška, predsednika GZ Šmarje pri Jelšah in Marjana Šarca, ministra za obrambo RS.
V slavnostnem delu je podjetnik Ivo Boscarol prejel zahvalo za pomoč slovenskim gasilcem po požaru na Krasu v letu 2022 in prisotne tudi nagovoril. Minister Marjan Šarec je v nadaljevanju prejel plaketo Gasilske olimpijade Celje 2022 kot zahvalo Ministrstvu za obrambo RS za sodelovanje in pomoč pri organizaciji največje gasilske prireditve na Slovenskem, Gasilske olimpijade Celje 2022. Kulturni program je izvajal Oktet Zibika.
V nadaljevanju posveta bosta navzoče seznanila s pregledom opravljenega dela gasilske organizacije v letu 2023 Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Leon Behin, v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, je predstavil delo Uprave, s poudarkom na dobrem sodelovanju z gasilsko organizacijo. Poročilo o opravljenih inšpekcijskih pregledih v letu 2022 pa bo podal mag. Miloš Bizjak, namestnik glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na posvetu je prisoten tudi državni sekretar Rudi Medved.
Drugi dan posveta poveljnikov in predsednikov GZ bo v znamenju aktualnih tem. Dr. Ana Bogdan Zupančič bo predstavila pomen poznavanja osebnostnih prilagoditev za uspešno vodenje in organizacijo dela. Predstavniki Gasilske zveze Žalec in Dušan Mikl bodo podali informacije o Kongresu Gasilske zveze Slovenije, ki bo jeseni v Žalcu, Zvonko Glažar pa bo predstavil poročilo o Gasilski olimpijadi Celje 2022. Po odmoru bosta Rok Leskovec in dr. Janja Kramer Stajnko predstavila izvedene razvojno-raziskovalne naloge, slednja pa bo spregovorila tudi o uveljavitvi novega gradbenega zakona in ugodnostih za gasilce. Matjaž Ribaš, direktor Regionalnega razvojnega sklada bo predstavil aktualno ponudbo finančnih spodbud Regionalnega sklada, Dejan Jurkovič pa bo predstavil kriterije za vrednotenje operativnih gasilcev po Zakonu o dohodnini.

Fotogalerija

Objava prostega delovnega mesta

Objavljeno: 05.09.2022 19:38

Na osnovi sklepa Upravnega odbor številka 371/2022 z dnem 25.8.2022, Območna gasilska zveza Ptuj, objavlja prosto delovno mesto

»STROKOVNI DELAVEC GASILSKE ZVEZE«

Dopolnjen razpis

Podravska regija - ponos slovenskih gasilcev

Objavljeno: 25.07.2022 18:54

V času med 17. in 24. julijem je v Celju potekala 17. članska in 23. mladinska gasilska olimpijada. V knežjem mestu je sodelovalo 26 držav članic CTIF-a, ki so se sestale na redni skupščini in od tega je 20 držav sodelovalo na tekmovanjih s sto osemindevetdesetimi ekipami in 2634 tekmovalci.
Težko je našteti vse aktivnosti, ki so bile organizirane, saj so priprave na olimpijado potekale kar celih pet let. Na priprave in samo olimpijado so nam vsem sodelujočim ostali čudoviti spomini.
Kako veličasten je bil prihod tekmovalnih ekip na stadion »Z dežele« in prižig olimpijskega ognja, nam pove podatek, da se je na tribunah zbralo več kot 11 000 gledalcev. Naša, slovenska reprezentanca, ki je štela 200 članov, je požela še posebne ovacije gledalcev.
V treh tekmovalnih dneh, od četrtka do sobote, smo bili deležni izrednih športnih bojev na stadionu Kladivarja. Ob bučnem navijanju gledalcev iz številnih držav so tekmovalci pri 340 C dali vse od sebe v boju za žlahtne medalje.
Podravska regija, kamor spadamo tudi mi s širšo okolico Ptuja, je bila dobro organizirana in številčna, saj smo imeli v ognju kar 7 ekip: Hajdoše 2x, Podgorci 1x, Tinje 1x, Oplotnica 1x in Šmartno 1x. Številni avtobusi in gasilski kombiji z napisi krajev, od koder so prihajali gledalci v Celje, so vzbujali veliko pozornosti, še posebej pri naših kolegih iz tujine, ki na kaj takšnega niso navajeni. Pripeljal je tudi avtobus veteranov iz naše občine. Prostovoljce iz Podravske regije, bilo jih je kar 182, pa si lahko srečal na vsakem koraku, bodisi kot usmerjevalce na križiščih, bodisi v paviljonu kot delivce hrane.
Rezultati tekmovanj naših ekip so bili fantastični: v skupini članov B Hajdoše 1. mesto, Šmartno na Pohorju 2. mesto in Kebelj 3. mesto; v skupini članic B Hajdoše 1. mesto in v skupini članov A Podgorci 3. mesto. Od sedmih medalj, ki so jih osvojili slovenski gasilci, jih je naša regija osvojila kar 5, na kar smo izredno ponosni.

Ne smemo pa pozabiti, da je prav v času olimpijade na Krasu divjal največji požar, kar jih pomnimo. S požarom na Krasu se je borilo 14 914 gasilk in gasilcev z 2200 gasilskimi vozili iz 1103 gasilskih društev. Pomagali so jim tudi helikopterji in letala slovenske vojske, policije in tujih držav. Porabljenih je bilo 266 000 litrov goriva. To so zagotovo podatki, ki pričajo o zahtevnosti in velikosti požara.

Iz naše Podravske regije je bilo prisotnih 1004 gasilcev z 206 vozili. Od tega je iz Območne gasilske zveze Ptuj požar gasilo 170 gasilcev s 36 vozili v treh izmenah. Na trgu v Kostanjevici na Krasu visijo majice naših devetnajstih gasilskih društev, iz katerih so bili gasilci, ki so pomagali gasiti požar. Končne številke sodelujočih na vseh nivojih bodo znane po opravljenih analizah v naslednjih mesecih. Vsekakor pa si za uspešno vodenje in koordiniranje dela enot na Krasu zasluži pohvalo in čestitko regijski poveljnik Dušan Vižintin, ki je poleg dela na olimpijadi prevzel in dobro opravil omenjeno nalogo.

Posebej pa smo še ponosni na našega bivšega poveljnika zveze in sedaj podpoveljnika GZS, Zvonka Glažarja, ki je bil v času olimpijade podpredsednik organizacijskega odbora, odgovoren za tehnično strokovno področje. Sam pa sem sodeloval pri kreiranju biltena Gasilska olimpijada Celje 2022 in pri postavitvi razstave Društva za ohranjanje gasilske dediščine Slovenije.

Tako smo v času največje sezone dopustov slovenski gasilci dostojno in častno izvedli gasilsko olimpijado in se tako postavili ob bok velikim državam organizatoricam. S svojimi dosežki pa smo dokazali, da se naša mala Slovenija, tudi na področju gasilstva, lahko kosa z velikimi in jih celo prekaša ter istočasno obvladali do sedaj največji požar v Sloveniji. Vsega tega ne bi bilo mogoče izvesti, če med gasilci ne bi vladala trdna medsebojna povezanost in zaupanje. Znova smo dokazali, da zmoremo.

Fotogalerija

Podpis pogodb in aneksov za leto 2022

Objavljeno: 08.04.2022 18:47

8.4.2022 smo organizirali v Gasilskem domu Ptuj po dveh letih zopet skupni podpis pogodb in aneksov k JGS.

Podpisa so se udeležila vsa društva. Od županov je bila prisotna samo županja MO Ptuj gospa Nuška Gajšek.

Po podpisu smo se še udeležili dviga tekmovalne olimpijske zastave.FotogalerijaZadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
GSM: 051 254 947

gz@ogz-ptuj.si