Območna gasilska zveza Ptuj, OGZ Ptuj

Tabor mladine OGZ Ptuj je potekal v Slovenji vasi

Objavljeno: 27.08.2023 11:00

Območna gasilska zveza Ptuj je organizirala tradicionalni že 16. Tabor mladine, ki je potekal pri gasilcih v Slovenji vasi od 25. do 27. avgusta. Tabor je letos obiskalo okrog sto mladih gasilcev starih od šest do šestnajst let.
Na taboru so mladi na zanimiv način in skozi igro spoznavali gasilsko opremo, delo in organiziranost Civilne zaščite in Policije, v Športnem parku Hajdoše so se pomerili v zabavnih igrah. Uživali so v sproščenem okolju, ob zabavnem druženju in poučnih vsebinah.
Na taboru so mlade gasilce obiskali tudi predsedniki in poveljniki PGD ter člani organov OGZ Ptuj, direktorica občinske uprave občine Hajdina Lidija Terbulec, posebej veseli pa so bili obiska predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika.

FOTO: Marko Vindiš

Fotogalerija

Novi Gasilski častniki v Območni gasilski zvezi Ptuj

Objavljeno: 23.06.2023 15:46

V sredo, 21.6.2023 je v Kulturnem centru Majšperk potekala slavnostna podelitev listin o napredovanjih v čine Gasilski častnik, Višji gasilski častnik in Visoki gasilski častnik. V letošnjem letu je v Podravski regiji potekal tečaj za Gasilskega častnika, katerega so uspešno zaključili trije tečajniki iz Območne gasilske zveze Ptuj. Novi gasilski častniki so Gregor Auer iz PGD Hajdina, Jani Cimerman iz PGD Prvenci - Strelci in Ana Mlakar iz PGD Ptuj. Na slavnostni podelitvi so zbrane nagovorili Kristijan Lovrenčič, predsednik GZ Majšperk, Sašo Kodrič, Župan občine Majšperk in dr. Janja Kramer Stajnko, Namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije. Prireditev so popestrile članice vokalne skupine Uriele in člani KUD Majšperk. Na koncu je vse zbrane nagovoril Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek.

Tekmovanje Območne gasilske zveze Ptuj

Objavljeno: 22.06.2023 11:16

V nedeljo, 18.6.2023 je v športnem parku Podvinci potekalo tekmovanje Območne gasilske zveze Ptuj, sočasno z 42. tekmovanjem za pokal PGD Podvinci ter tretjim krogom ligaškega tekmovanja mladine podravske regije. Tekmovanja se je udeležilo 39 enot v vseh kategorijah. Tekmovanje je potekalo v dobrem vzdušju.

Rezultati tekmovanja Območne gasilske zveze Ptuj
Tekmovanje za 42. pokal PGD Podvinci
Fotogalerija

28. redna letna Skupščina Območne gasilske zveze Ptuj

Objavljeno: 14.04.2023 18:00

V petek, 14.4.2023 je potekala v dvorani gasilskega doma Ptuj, 28. redna letna skupščina Območne gasilske zveze Ptuj. Območna gasilska zveza Ptuj združuje 24 prostovoljnih gasilskih društev iz Mestne občine Ptuj ter občin Hajdina, Markovci, Cirkulane in Zavrč. Na skupščini smo pregledali delo preteklega leta ter si zastavili cilje za prihodnje obdobje. Vodenje skupščine je bilo zaupano Emilu Ogrizku, kateri je izkazano zaupanje opravičil z izvrstnim vodenjem. S svojim obiskom so nas počastili Janez Liponik, član upravnega odbora GZS, Nuška Gajšek, županja MO Ptuj, Komandir policijske postaje Ptuj Mag. Aleksander Lubej ter predstavniki sosednjih in prijateljskih gasilskih zvez in nekdanji predsednik Območne gasilske zveze Ptuj Franci Vogrinec. Na koncu skupščine sta se predsednik Območne gasilske zveze Ptuj, Edvard Pušnik in poveljnik Območne gasilske zveze Ptuj Uroš Paveo v imenu vseh članov organov zveze zahvalila Janezu Liponiku za dolgoletno službovanje na Območni gasilski zvezi Ptuj ter mu zaželela vse dobro v zasluženem pokoju. Podelila sta mu tudi manjše darilo.

FOTO: Marko Vindiš

Obisk skupščine Vatrogasne zajednice općine Cestica

Objavljeno: 26.03.2023 19:00

V Petek 24.3.2023 smo se gasilci iz Območne gasilske zveze Ptuj, udeležili 31. redne letne skupščine VZO Cestica. Skupščino je otvoril predsednik Darko Majhen, nato so delegati izvolili delovno predsedstvo. V nadaljevanju je vodstvo VZO Cestica predstavilo delo v preteklem letu in zastavilo cilje za delo v tem letu. Skupščino so nagovorili gostje iz Hrvaške na čelu z Nedeljkom Vukalovičem, namestnikom predsednika VZ Republike Hrvaške. Skupščine smo se kot gostje iz Republike Slovenije udeležili gasilci iz Območne gasilske zveze Ptuj, Gasilske zveze Kočevje, PGD Cirkulane in PGD Zavrč. Skupščino je v imenu vseh gostov iz Slovenije nagovoril Podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar.
FOTO: Franjo Talan

Fotogalerija

Praktične vaje v okviru tečaja Gasilec pripravnik

Objavljeno: 25.03.2023 08:00

Na Območni gasilski zvezi Ptuj izvajamo tečaj za gasilca pripravnika. Tečaj obiskujejo tečajniki iz društev Območne gasilske zveze Ptuj in širše, danes izvajamo praktične vaje iz tematike Prva pomoč in Požarna preventiva.

Fotogalerija

Podpis aneksov k opravljanju javne gasilske službe za leto 2023

Objavljeno: 17.03.2023 15:30

17.3.2023 smo organizirali v Gasilskem domu Ptuj skupni podpis pogodb in aneksov k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe.
Podpisane so bile tripartitne pogodbe med Območno gasilsko zvezo Ptuj, prostovoljnimi gasilskimi društvi in občinami iz katerih prihajajo društva, ki sestavljajo OGZ Ptuj. S podpisom pogodbe občine zagotavljajo sredstva za delovanje društev in zveze.

Od županov je bila prisotna samo županja MO Ptuj gospa Nuška Gajšek.
Prisotne je najprej nagovoril predsednik OGZ Ptuj Edvard Pušnik. V nadaljnje je besedo prevzel tajnik zveze Anton Kuhar – Bombek, ki je vse prisotne pozdravil v imenu Območne gasilske zveze Ptuj, v nadaljevanju je k besedi povabil še Županjo MO Ptuj Nuško Gajšek, ki je vse prisotne pozdravila v svojem imenu.
Po uvodnih besedah se je pričel podpis. Najprej je bila podpisana pogodba med MO Ptuj in OGZ Ptuj, v nadaljnje so bile podpisane pogodbe med društvi iz GPO Ptuj, OGZ Ptuj in MO Ptuj.
Sledil je podpis pogodb med društvi iz občin Hajdina, Markovci, Cirkulane in Zavrč ter OGZ Ptuj. Župani teh občin bodo zaradi svoje zadržanosti pogodbe podpisali kasneje.
Po podpisu pogodb je sledilo družabno srečanje.

FOTO: Marko Vindiš

Fotogalerija

17. Kviz mladine OGZ Ptuj

Objavljeno: 12.03.2023 09:00

V nedeljo 12.3.2023 je potekal 17. Kviz mladine v soorganizaciji z GZ Gorišnica in GZO Dornava v OŠ Gorišnica.
Iz društev OGZ Ptuj se je tekmovanja udeležilo 16 pionirskih ekip, 16 mladinskih ekip in 3 ekipe pripravnikov iz skupaj 11 društev. Pravico do nastopa na regijskem kvizu mladine so si priborile prvo in drugo uvrščena ekipa iz posamezne kategorije. Regijski kviz mladine bo 25.3.2023 v Podlehniku.

Rezultati Pionirji
Rezultati Mladinci
Rezultati Pripravniki

Rez trte 2023

Objavljeno: 11.03.2023 11:00

11.03.2023 smo opravili rez vinske trte pri Območni gasilski zvezi Ptuj ter zasadili nove trse. S tem ohranjamo tradicijo druženj, s katerimi so pričeli naši predhodniki.

Dvodnevni posvet najodgovornejših gasilcev v državi

Objavljeno: 13.01.2023 08:51

Rogaška Slatina, 13. januar 2023 – V organizaciji Gasilske zveze Slovenije poteka dvodnevni posvet poveljnikov in predsednikov gasilskih zvez. Posvet se je začel s pozdravnimi nagovori Janka Cerkvenika, predsednika Gasilske zveze Slovenije, Eriha Straška, predsednika GZ Šmarje pri Jelšah in Marjana Šarca, ministra za obrambo RS.
V slavnostnem delu je podjetnik Ivo Boscarol prejel zahvalo za pomoč slovenskim gasilcem po požaru na Krasu v letu 2022 in prisotne tudi nagovoril. Minister Marjan Šarec je v nadaljevanju prejel plaketo Gasilske olimpijade Celje 2022 kot zahvalo Ministrstvu za obrambo RS za sodelovanje in pomoč pri organizaciji največje gasilske prireditve na Slovenskem, Gasilske olimpijade Celje 2022. Kulturni program je izvajal Oktet Zibika.
V nadaljevanju posveta bosta navzoče seznanila s pregledom opravljenega dela gasilske organizacije v letu 2023 Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Leon Behin, v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, je predstavil delo Uprave, s poudarkom na dobrem sodelovanju z gasilsko organizacijo. Poročilo o opravljenih inšpekcijskih pregledih v letu 2022 pa bo podal mag. Miloš Bizjak, namestnik glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na posvetu je prisoten tudi državni sekretar Rudi Medved.
Drugi dan posveta poveljnikov in predsednikov GZ bo v znamenju aktualnih tem. Dr. Ana Bogdan Zupančič bo predstavila pomen poznavanja osebnostnih prilagoditev za uspešno vodenje in organizacijo dela. Predstavniki Gasilske zveze Žalec in Dušan Mikl bodo podali informacije o Kongresu Gasilske zveze Slovenije, ki bo jeseni v Žalcu, Zvonko Glažar pa bo predstavil poročilo o Gasilski olimpijadi Celje 2022. Po odmoru bosta Rok Leskovec in dr. Janja Kramer Stajnko predstavila izvedene razvojno-raziskovalne naloge, slednja pa bo spregovorila tudi o uveljavitvi novega gradbenega zakona in ugodnostih za gasilce. Matjaž Ribaš, direktor Regionalnega razvojnega sklada bo predstavil aktualno ponudbo finančnih spodbud Regionalnega sklada, Dejan Jurkovič pa bo predstavil kriterije za vrednotenje operativnih gasilcev po Zakonu o dohodnini.

FotogalerijaZadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
GSM: 051 254 947

gz@ogz-ptuj.si